Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyfarfodydd a Chynadleddau


Summary (optional)
Mae Eirias yn cynnig y lleoliad delfrydol ar gyfer cynadleddau, achlysuron busnes a digwyddiadau corfforaethol, ac mae ein lleoliad unigryw yn caniatáu ar gyfer diwrnod ysbrydoledig.
start content

 

Gyda detholiad o ystafelloedd sydd ar gael i'w llogi, o’n canolfan ddigwyddiadau dan do, sy'n gallu dal hyd at 500 o gynrychiolwyr, i'n seddi dethol ger ochr y cae sy’n dal hyd at 30 o gynrychiolwyr, yn ogystal ag Ystafell Conwy sy’n darparu ar gyfer hyd at 100 o gynrychiolwyr, sydd hefyd â’r fantais ychwanegol o gael bar trwyddedig llawn.

Mae gennym amrywiaeth o offer, yn cynnwys system PA o’r radd flaenaf, llwyfannau, sgrin fawr, gliniaduron, setiau teledu, yn ogystal ag amrywiaeth o gynlluniau eistedd, a lliain bwrdd i helpu i roi gorffeniad proffesiynol i’ch digwyddiad.

Mae ein tîm arlwyo mewnol yn cynnig dewis bwydlen cynhwysfawr yn ogystal â phecynnau lluniaeth amrywiol, i helpu i gadw eich cynrychiolwyr yn hapus drwy gydol y dydd.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â ni.

end content