Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Priodasau yn Eirias


Summary (optional)
Llongyfarchiadau ar eich dyweddïad a diolch i chi am ystyried Eirias fel lleoliad eich gwledd briodas. Wedi i chi weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig, rydyn ni'n sicr na fydd angen i chi edrych ymhellach.
start content

Nid oes llawer o bethau sy’n fwy cyffrous a phwysig na’ch diwrnod priodas. Ynghyd â’n cyfleusterau o safon uchel, mae gennym ni hefyd dîm ymroddgar o staff hynod broffesiynol a fydd yn ymdrechu i ychwanegu cyffyrddiad personol i’ch diwrnod arbennig.

Mae pob priodas yn unigryw i'r cwpl a’n haddewid ni yw cynnig pecyn unigryw bob tro. Mae ein pabell hardd yn cynnig y cefndir perffaith i chi a'ch gwesteion ac fe welwch ein bod yn cynnig y manylion, fel llieiniau gwyn ffres, system PA o’r radd flaenaf a goleuadau prydferth, i gystadlu yn erbyn unrhyw leoliad arall yn yr ardal.

 

end content