Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sut i ddod o hyd i ni


Summary (optional)
Mae Eirias yn hawdd ei gyrraedd drwy gyfrwng nifer o wahanol lwybrau a dulliau o drafnidiaeth.
start content

Ar drên

Mae gorsaf drenau Bae Colwyn yn hygyrch o'r ddau gyfeiriad os ydych yn teithio ar y rheilffyrdd. O'r orsaf, mae Eirias yn daith gerdded 10 munud neu ychydig o funudau mewn tacsi. Yn ystod yr holl ddigwyddiadau mawr fe welwch fod digon o arwyddion yn rhoi cyfarwyddiadau clir o'r orsaf.

Gyda char

Rydym wedi ein lleoli oddi ar gyffordd 22 ar yr A55, i gyfeiriad Hen Golwyn / Old Colwyn. Os ydych yn teithio o gyfeiriad Caer, gadewch gyffordd 22, a throwch i'r chwith ar ddiwedd y slipffordd ac ewch i fyny'r ffordd. Wrth y gylchfan cymerwch y 4ydd allanfa i fynd ar ffordd Abergele ac rydym yn eithaf agos o’r fan hon, ar yr ochr dde.

Os ydych yn teithio o gyfeiriad Bangor, gadewch gyffordd 22, ac ewch i lawr y slipffordd a throwch i’r dde. Wrth y gylchfan cymerwch y 4ydd allanfa i fynd ar ffordd Abergele ac rydym yn eithaf agos o’r fan hon, ar yr ochr dde.

end content