Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Hyfforddi Dan Do


Summary (optional)
Dewch draw i fanteisio ar y cyfleusterau dan do gwych diweddaraf ar garreg eich drws yng Nghonwy.
start content

 

Gan gynnig gofod hynod amlbwrpas, mae ein canolfan dan do aml-ddefnydd yn ddelfrydol ar gyfer pob math o ddigwyddiadau chwaraeon a diwylliannol. Gan fesur 60m x 40m enfawr ac yn cynnwys y dechnoleg cae bob tywydd ddiweddaraf, gellir defnyddio’r ganolfan dan do ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau a sesiynau chwaraeon gan gynnwys:

 • Pêl-droed 
 • Cae Rygbi
 • Iechyd a Ffitrwydd Cyffredinol

Canolfan cylched wedi’i gosod gyda chylchedau safonol y fyddin, gan gynnwys:

 • Dumbels hyd at 70kg 
 • Bagiau pŵer
 • Peli Ffit
 • Peli meddygaeth
 • Pwysau Tegell  
 • Rhaffau sgipio
 • Prowlers
 • Slediau
 • Teiars ffermwyr


Gall hefyd ddal hyd at 3000 o bobl ar gyfer arddangosfeydd, cyngherddau a digwyddiadau diwylliannol. Ar gyfer digwyddiadau llai, gellir trawsnewid y ganolfan yn Lolfa Babell. Unwaith eto yn cynnig lle anferth sy’n mesur 40m x 20m mae'n berffaith ar gyfer unrhyw achlysur, o ddigwyddiadau corfforaethol i bartïon priodas bach personol. Ar gyfer digwyddiadau preifat fel priodasau a phartïon, mae gennym ein pabell wych; Ystafell y Ddraig sy'n cael ei chodi yn y cyffiniau. Gyda’i llawr dawnsio a’i bar ei hun, mae'n creu’r awyrgylch delfrydol ar gyfer unrhyw achlysur arbennig.

Rydym yn croesawu ymholiadau o unrhyw fath felly cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

end content