Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Parti Rhedeg o Gwmpas yn yr Arena


Summary (optional)
start content
  • Oedran: 6oed +
  • Uchafswm: 24 o blant
  • Hyd y Parti: Chwarae am 1 awr a’r dewis i logi ystafell am ½ awr i gael bwyd

Cymysgedd o gemau traddodiadol i redeg o gwmpas fel rasys cyfnewid a gemau parasiwt, yn ogystal â'n castell bownsio!

*Os byddwch yn dewis cael un o'n pecynnau bwyd parti, bydd hyn yn cael ei godi fesul pen. Os hoffech ddod â'ch bwyd eich hun mae gennym ystafelloedd sydd ar gael ym mhob un o'n canolfannau am dâl ychwanegol. Mae croeso i chi addurno, gofynnwch am fwy o wybodaeth pan fyddwch yn archebu lle.

Prisiau Canolfannau Hamdden

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy