Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Parti Chwarae Meddal


Summary (optional)
start content
  • Oedran: 5 oed ac iau
  • Uchafswm: 30 (rhaid i rieni aros), uchafswm o 25 yng Nghyffordd Llandudno
  • Hyd y Parti: Chwarae am 1 awr a’r dewis i logi ystafell am ½ awr i gael bwyd.

Ewch yn wyllt gyda'ch ffrindiau yn y parti hwn ac adeiladu tyrau gyda'n hoffer chwarae meddal, neidio a phlymio i mewn i'n pwll peli, rasio i lawr ein sleidiau, a bownsio cymaint ag y mynnwch ar ein castell bownsio. Mae gennym hefyd amrywiaeth o ganolfannau dysgu creadigol ar gyfer y rheiny ohonoch sy'n hoffi archwilio.

*Os byddwch yn dewis cael un o'n pecynnau bwyd parti, bydd hyn yn cael ei godi fesul pen. Os hoffech ddod â'ch bwyd eich hun mae gennym ystafelloedd sydd ar gael ym mhob un o'n canolfannau am dâl ychwanegol. Mae croeso i chi addurno, gofynnwch am fwy o wybodaeth pan fyddwch yn archebu lle.

Prisiau Canolfannau Hamdden

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy