Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Parti Sblasio


Summary (optional)
start content

Dewch i gael amser sblashtastig yn ein Parti Sblasio - mae'n ddelfrydol i unrhyw un sy'n hoffi bod yn y dŵr. Dewch â'ch teganau gwynt eich hun (sicrhewch fod yr eitemau’n addas cyn dod), a chael hwyl gyda’r ddarpariaeth o fflotiau a pheli gennym ni. Gwiriwch yn eich canolfan o ddewis am fanylion ynghylch hyd y partïon ac eitemau a ddarperir ar gyfer chwarae.

Noder: Mae cymarebau oedolion i blant yn berthnasol ym mhob un o’n Partïon Sblasio. Cysylltwch â'ch canolfan ddewisol am fwy o fanylion.

*Os byddwch yn dewis cael un o'n pecynnau bwyd parti, bydd hyn yn cael ei godi fesul pen. Os hoffech ddod â'ch bwyd eich hun mae gennym ystafelloedd sydd ar gael ym mhob un o'n canolfannau am dâl ychwanegol. Mae croeso i chi addurno, gofynnwch am fwy o wybodaeth pan fyddwch yn archebu lle.

Prisiau Canolfannau Hamdden

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy