Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwersyll Chwaraeon


Summary (optional)
start content

Mae Aml-Chwaraeon JB yn cynnig amrywiaeth o wersylloedd gwyliau llawn hwyl a gweithgareddau ar gyfer bechgyn a genethod rhwng 6 a 12 oed. Ar agor i blant o bob oed, mae’r gwersylloedd yn rhedeg yn ystod gwyliau’r ysgol o 8.00am tan 5.00pm.

Bydd y gwersylloedd yn dechrau yng Nghanolfan Nofio Llandudno ar y dyddiau pan fo nofio ar yr amserlen ac yna byddwn yn mynd draw i Ganolfan Hamdden John Bright ar gyfer gweddill y diwrnod.

Y gobaith yw y bydd cynnig amrywiaeth da o chwaraeon i blant pan maen nhw’n ifanc yn ehangu eu gwybodaeth a’u diddordeb mewn gweithgarwch corfforol, er enghraifft pêl-droed, gymnasteg, trampolîn, tennis, pêl-fasged, dodgeball, rownders, athletau, dawns a llawer mwy!

Bob dydd byddwn hefyd yn dewis un math o chwaraeon i ganolbwyntio’n fwy manwl arno.

Hanner Tymor y Pasg 2020

Diwrnod

Nofio

Gweithgareddau

Canolbwyntio ar

Dydd Llun 6 Ebrill

Oes

Aml chwaraeon, gemau rhedeg o gwmpas, chwaraeon raced

Y Trampolîn

Dydd Mawrth 7 Ebrill

Oes

Aml chwaraeon, rasys tîm, cwrs rhwystrau

Athletau, naid uchel, naid hir, taflu maen

Dydd Mercher 8 Ebrill 

Oes

Aml chwaraeon, gemau rhedeg o gwmpas

Gymnasteg a thrampolinau
Gwaith llawr a llofneidiau

Dydd Iau 9 Ebrill

Oes

Gemau rhedeg o gwmpas a chwaraeon pwmpiadwy – pêl-droed sbonciog, bocsio sbonciog, reslo swmo a rhediad bynji **
(rhediad byngi ar gyfer plant 9 oed a hŷn yn unig)

Osgoi’r bêl

Dydd Mawrth 14 Ebrill

Oes

Gemau rhedeg o gwmpas  

Chwaraeon pwmpiadwy – pêl-droed sbonciog, bocsio sbonciog, reslo swmo a ras bynji **
(rhediad byngi ar gyfer plant 9 oed a hŷn yn unig)

Dydd Mercher 15 Ebrill

Oes

Aml chwaraeon, gêm rhedeg o gwmpas

Gymnasteg a thrampolinau
Gwaith llawr a llofneidiau

Dydd Iau 16 Ebrill

Oes

Aml chwaraeon, Gêm rhedeg o gwmpas

Gemau Olympaidd Bach / Athletau 
Naid hir, clwydi, naid uchel, rasys cyfnewid

Dydd Gwener 17 Ebrill

Oes

Aml chwaraeon, gemau rhedeg o gwmpas, hwyl efo offer chwaraeon pwmpiadwy

Ffitrwydd Plant - ymarfer cylchol bach
Dawnsio Stryd

 

  • Bydd angen i’r plant ddod â phecyn cinio â digon o ddŵr mewn potel y gellir ei hail-lenwi 
  • Dylai’r plant ddod ag esgidiau a dillad addas ar gyfer gweithgareddau dan do ac yn yr awyr agored
  • Bydd y plant yn cymryd rhan mewn sawl gwahanol fath o chwaraeon yn ystod y dydd
  • Bydd y plant yn treulio amser yn eu grwpiau oedran a hefyd yn cymysgu gyda’i gilydd
  • Rhaid archebu lle ymlaen llaw a dim ond nifer cyfyngedig sydd ar gael felly brysiwch er mwyn osgoi siom. Rhaid talu wrth gadw lle. Am ragor o wybodaeth ffoniwch: Canolfan Nofio Llandudno 575900;  Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno 577925; Canolfan Hamdden John Bright 577930

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy