Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwersyll Chwaraeon


Summary (optional)
start content

Mae Aml-Chwaraeon JB yn cynnig amrywiaeth o wersylloedd gwyliau llawn hwyl a gweithgareddau ar gyfer bechgyn a genethod rhwng 6 a 12 oed. Ar agor i blant o bob oed, mae’r gwersylloedd yn rhedeg yn ystod gwyliau’r ysgol o 8.00am tan 5.00pm.

Bydd y gwersylloedd yn dechrau yng Nghanolfan Nofio Llandudno ar y dyddiau pan fo nofio ar yr amserlen ac yna byddwn yn mynd draw i Ganolfan Hamdden John Bright ar gyfer gweddill y diwrnod.

Y gobaith yw y bydd cynnig amrywiaeth da o chwaraeon i blant pan maen nhw’n ifanc yn ehangu eu gwybodaeth a’u diddordeb mewn gweithgarwch corfforol, er enghraifft pêl-droed, gymnasteg, trampolîn, tennis, pêl-fasged, dodgeball, rownders, athletau, dawns a llawer mwy!

Bob dydd byddwn hefyd yn dewis un math o chwaraeon i ganolbwyntio’n fwy manwl arno.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy