Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Hamdden Colwyn


Summary (optional)
O ddydd Llun, 16 Hydref, ni fyddwn yn cymryd taliadau dros y ffôn. Dylai unrhyw un sydd eisiau talu wneud hynny ar-lein neu wyneb yn wyneb.
start content

Mae Gwasanaeth Hamdden Conwy’n falch o glywed y newyddion bod y Prif Weinidog wedi awdurdodi chwaraeon awyr agored, gan gynnwys rhai tîm, i ailddechrau yng Nghymru ddydd Llun 13 Gorffennaf. Mae hwn yn gam i’r cyfeiriad cywir i les corfforol a meddyliol y cyhoedd yng Nghonwy.

Dros yr wythnosau nesaf, bydd y tîm yn canolbwyntio ar ailagor ein cyfleusterau chwaraeon awyr agored yn unol â chanllawiau cenedlaethol. Bydd yn rhaid archebu a thalu ymlaen llaw felly anfonwch e-bost at hamdden.leisure@conwy.gov.uk a gofyn am wybodaeth ar wneud hyn, neu os oes gennych unrhyw gwestiwn arall yn ymwneud â’r cyhoeddiad hwn.

Cadwch yn Actif ac fe welwn i chi’n fuan!


Manylion Cyswllt

Parc Eirias
Bae Colwyn
LL29 7SP
Rhif Ffôn: 01492 577900
Gwasanaeth Cyfnewid Testun BT: 18001 01492 577900
Ffacs: 01492 577913
E-bost: hamdden.colwyn.leisure@conwy.gov.uk


Oriau Agor swyddfa'r Ganolfan Hamdden:

DiwrnodAmser
Dydd Llun 07:00 - 22:00
Dydd Mawrth 06:30 - 22:00
Dydd Mercher 07:00 - 22:00
Dydd Iau 07:00 - 22:00
Dydd Gwener 06:30 - 22:00
Dydd Sadwrn 07:00 - 17:00
Dydd Sul 08:30 - 17:00

 

Mae Canolfan Hamdden Colwyn yn cynnig y canlynol:

Cyfleusterau:

Gweithgareddau:

Prisiau Canolfannau Hamdden

Canllaw Mynediad Cyfleusterau Hamdden i Ddefnyddwyr Anabl

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy