Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Canolfan Hamdden y Creuddyn


Summary (optional)
start content

Manylion Cyswllt:

Derwen Lane
Bae Penrhyn
LL30 3LB
Rhif Ffôn: 01492 577918

 

Oriau Swyddfa'r Ganolfan Hamdden:

Oriau Agor Dydd Llun Gŵyl y Banc
Dydd Llun 26 Awst: Ar gau

Oriau agor yr haf (Ebrill - Awst)Oriau agor y gaeaf (Medi – Mawrth)
Diwrnod Amser Diwrnod Amser
Dydd Llun 17:00 - 20:00 Dydd Llun 17:00 - 22:00
Dydd Mawrth 17:00 - 20:00 Dydd Mawrth 17:00 - 21:00
Dydd Mercher 17:00 - 20:00 Dydd Mercher 17:00 - 21:00
Dydd Iau 17:00 - 20:00 Dydd Iau 17:00 - 21:00
Dydd Gwener ---- Dydd Gwener 17:00 - 21:00
Dydd Sadwrn

Yn amodol ar archebu

Dydd Sadwrn Yn amodol ar archebu
Dydd Sul Yn amodol ar archebu Dydd Sul Yn amodol ar archebu

Mae'n rhaid archebu yn ystod gwyliau'r ysgol. Cysylltwch â'r ganolfan am ragor o wybodaeth am bob gwyliau.

Mae Canolfan Hamdden y Creuddyn yn cynnig y canlynol:

Cyfleusterau:

Gweithgareddau:

Prisiau Canolfannau Hamdden

Canllaw Mynediad Cyfleusterau Hamdden i Ddefnyddwyr Anabl

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy