Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hwb Yr Hen Ysgol


Summary (optional)
start content

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, rydym bellach ar gau.

Ar hyn o bryd, nid ydym yn siŵr am ba hyd fydd y cyfnod cau yn para. Byddwn yn eich diweddaru chi oll cyn gynted ag y byddwn yn derbyn canllawiau pellach.

Nid oes angen i aelodau Ffit Conwy a deiliad cardiau ffyddlondeb gymryd unrhyw gamau gweithredu. 

Fel yn y gorffennol, ni fyddwch yn talu am unrhyw gyfnod rydym ar gau. Bydd cwsmeriaid gyda aelodaeth Ffit Conwy, gwersi nofio a clwb gymnasteg Debyd Uniongyrchol yn cael eu haddasu neu eu rhewi, yn dibynnu ar ba hyd rydym ar gau. Bydd unrhyw aelodaeth a thanysgrifiadau ffyddlondeb sy'n cael eu talu ymlaen llaw yn cael eu hymestyn yn ôl hyd y cyfnod rydym ar gau.

Manylion Cyswllt

Hwb Yr Hen Ysgol
Ffordd Tan yr Ysgol
Llanrwst
Conwy
LL26 0AR
Rhif ffôn: 01492 577111
E-bost: hamdden.leisure@conwy.gov.uk

 

Mae Hwb yr Hen Ysgol yn cynnig y pethau canlynol:

Cyfleusterau:

Gweithgareddau:

Prisiau ac Aelodaeth

Archebwch ar-lein

Prisiau Canolfannau Hamdden

Canllaw Mynediad Cyfleusterau Hamdden i Ddefnyddwyr Anabl

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy