Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hwb Yr Hen Ysgol


Summary (optional)
start content

Llwybr Hamdden at ailagor:

  • 26 Ebrill: Caniateir gweithgareddau awyr agored wedi’u trefnu i hyd at 30 o bobl.
  • 4 Mai: Gall canolfannau hamdden a chyfleusterau ffitrwydd agor ar gyfer hyfforddiant unigol a hyfforddiant un-i-un, ond nid ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff. Byddwn yn agor ein hystafelloedd ffitrwydd ar y dyddiad hwn.
  • 17 Mai: Gweithgareddau dan do i blant a gweithgareddau dan do wedi’u trefnu ar gyfer oedolion, yn gyfyngedig i uchafswm o 15 o bobl. Bydd hyn yn cynnwys dosbarthiadau ymarfer corff.

Gall y wybodaeth hon newid yn seiliedig ar unrhyw gyhoeddiadau gan Lywodraeth Cymru yn y dyfodol.

Manylion Cyswllt

Hwb Yr Hen Ysgol
Ffordd Tan yr Ysgol
Llanrwst
Conwy
LL26 0AR
Rhif ffôn: 01492 577111
E-bost: hamdden.leisure@conwy.gov.uk

 

Mae Hwb yr Hen Ysgol yn cynnig y pethau canlynol:

Cyfleusterau:

Gweithgareddau:

Prisiau ac Aelodaeth

Archebwch ar-lein

Prisiau Canolfannau Hamdden

Canllaw Mynediad Cyfleusterau Hamdden i Ddefnyddwyr Anabl

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy