Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Tennis James Alexander Barr


Summary (optional)
start content

Yn dilyn cyfarwyddiadau’r Llywodraeth, gwnaethom gau ein canolfannau hamdden am 10.00pm ddydd Gwener, 20 Mawrth 2020.  Roedd hyn yn cynnwys y trac athletau ym Mharc Eirias.  Rydym yn parhau wedi ymrwymo i wneud popeth y gallwn i gefnogi ein haelodau yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Rydym wedi atal eich taliadau yn awtomatig felly nid ydych chi angen gwneud unrhyw beth. Pan fydd ein canolfannau hamdden yn ailagor, bydd eich taliadau yn ailddechrau yn awtomatig am yr un pris.  Os ydych wedi talu ymlaen llaw am eich aelodaeth, byddwn yn credydu eich aelodaeth am faint bynnag y byddwn ynghau. Eto, nid ydych angen gwneud unrhyw beth.  Os ydych eisoes wedi canslo eich debyd uniongyrchol, gallwch ei ailosod trwy e-bostio hamdden.leisure@conwy.gov.uk erbyn 30ain Ebrill 2020. Bydd hyn yn sicrhau bod eich aelodaeth yn ailddechrau am y pris yr oeddech yn ei dalu pan ddychwelwch. Ni fyddwn yn casglu unrhyw daliadau nes i'r canolfannau hamdden ailagor.

Tra byddwn ynghau, byddwn yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein canolfannau hamdden yn lân, diogel ac yn barod i chi ddychwelyd. Byddwn yn defnyddio’r amser hwn i wneud gwelliannau i’n cyfleusterau a’r gwasanaeth a ddarperir i’n haelodau. Bydd datblygiadau’r gampfa ym Mharc Eirias yn parhau a byddwn yn cynnwys lluniau a fideos o’r campfeydd newydd yn ystod yr wythnosau nesaf wrth iddynt ddatblygu. 

Rydym yn dal yma i helpu ein haelodau. Yn ystod y dyddiau ac wythnosau nesaf byddwn yn cyhoeddi mentrau i’ch helpu i gadw’n heini gartref. Dilynwch Hamdden Conwy ar Facebook gan y byddwn yn defnyddio hwn fel ein prif ddull o gyfathrebu.


Os oes gennych unrhyw awgrymiadau am beth yr hoffech dderbyn gennym anfonwch ymateb a byddwn yn gwneud ein gorau i ddiwallu eich syniadau a cheisiadau. 

Yn y cyfamser, mae’r adnodd canlynol ar gael i’ch helpu i gadw’n heini:
100+ Dosbarthiadau ymarfer am ddim ar-lein: FREE WORKOUTS

Hoffem ddiolch i bob un o’n haelodau am eich cefnogaeth ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i’n campfeydd yn fuan. 


Manylion Cyswllt:

Parc Eirias
Bae Colwyn
Conwy
LL29 7SP
Rhif Ffôn: 01492 577923
Gwasanaeth Text Relay BT: 18001 01492 577923


Rhestr Brisiau Canolfannau Tennis (PDF, 332Kb)


Oriau Swyddfa'r Ganolfan Hamdden:

DiwrnodAmser
Dydd Llun 10:00 - 20:00
Dydd Mawrth 10:00 - 22:00
Dydd Mercher 10:00 - 21:00
Dydd Iau 10:00 - 21:00
Dydd Gwener 10:00 - 20:00
Dydd Sadwrn 10:00 - 16:00
Dydd Sul 10:00 - 16:00

Cartref i 2 gwrt tennis maint llawn a 4 cwrt tennis awyr agored maint llawn, mae Canolfan Dennis James Alexander Barr yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau sy'n addas i chwaraewyr tennis o bob lefel.

Cyfleusterau:

Prisiau Canolfannau Hamdden

Canllaw Mynediad Cyfleusterau Hamdden i Ddefnyddwyr Anabl

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy