Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno


Summary (optional)
start content

Mae Gwasanaeth Hamdden Conwy yn falch o glywed y newyddion bod Prif Weinidog Cymru wedi rhoi caniatâd i ddefnyddio cyfleusterau chwaraeon awyr agored yng Nghymru. Mae hyn gam yn y cyfeiriad cywir ar gyfer lles meddyliol a chorfforol trigolion Conwy. 

Dros yr wythnosau nesaf bydd y tîm yn canolbwyntio ar ailagor ein cyfleusterau chwaraeon awyr agored i chi yn unol â Chanllawiau Cenedlaethol. Bydd archebu a thalu ymlaen llaw yn hanfodol, felly anfonwch e-bost at hamdden.leisure@conwy.gov.uk a gofynnwch am wybodaeth sut i wneud hyn, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach mewn perthynas â’r cyhoeddiad hwn.

Cadwch yn Actif ac fe welwn i chi’n fuan!


Manylion Cyswllt

6G Road
Cyffordd Llandudno
LL31 9XY
Rhif Ffôn: 01492 577925
Gwasanaeth Text Relay BT: 18001 01492 577925
E-bost: hamdden.junction.leisure@conwy.gov.uk

 

Oriau Agor swyddfa'r Ganolfan Hamdden:

DiwrnodAmser
Dydd Llun 07:00 - 22:00
Dydd Mawrth 07:00 - 22:00
Dydd Mercher 07:00 - 22:00
Dydd Iau 07:00 - 22:00
Dydd Gwener 07:00 - 21:00
Dydd Sadwrn 10:00 - 16:00
Dydd Sul 10:00 - 18:00

Mae Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno yn cynnig y canlynol:

Cyfleusterau:

Gweithgareddau:

Prisiau Canolfannau Hamdden

Canllaw Mynediad Cyfleusterau Hamdden i Ddefnyddwyr Anabl

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy