Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Nofio Llandudno


Summary (optional)
start content

Sylwch os gwelwch yn dda: Ar achlysuron, mae Canolfan Nofio Llandudno yn cau’r pyllau nofio i’r cyhoedd. Mae hyn fel arfer o ganlyniad i hyfforddiant staff neu gala nofio. Gellir gweld amserlen yn dangos pryd y bydd yn cau yn y dyfodol agos ar ein tudalen amserlen.

Mae Gwasanaeth Hamdden Conwy yn falch o glywed y newyddion bod Prif Weinidog Cymru wedi rhoi caniatâd i ddefnyddio cyfleusterau chwaraeon awyr agored yng Nghymru. Mae hyn gam yn y cyfeiriad cywir ar gyfer lles meddyliol a chorfforol trigolion Conwy. 

Dros yr wythnosau nesaf bydd y tîm yn canolbwyntio ar ailagor ein cyfleusterau chwaraeon awyr agored i chi yn unol â Chanllawiau Cenedlaethol. Bydd archebu a thalu ymlaen llaw yn hanfodol, felly anfonwch e-bost at hamdden.leisure@conwy.gov.uk a gofynnwch am wybodaeth sut i wneud hyn, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach mewn perthynas â’r cyhoeddiad hwn.

Cadwch yn Actif ac fe welwn i chi’n fuan!


Manylion Cyswllt: 

Mostyn Broadway
Llandudno
Conwy
LL30 1YR
Rhif Ffôn: (01492) 575900
Gwasanaeth Cyfnewid Testun BT: 18001 01492 575900
E-bost: nofio.llandudno.swimming@conwy.gov.uk 


Oriau Agor Swyddfa’r Ganolfan Nofio:

DiwrnodAmser
Dydd Llun 06:15 - 21:30
Dydd Mawrth 06:15 - 21:00
Dydd Mercher 06:15 - 21:30
Dydd Iau 06:15 - 21:00
Dydd Gwener 06:15 - 20:30
Dydd Sadwrn 08:00 - 16:00
Dydd Sul 09:00 - 16:00

Mae Canolfan Nofio Llandudno yn cynnig y canlynol:

Cyfleusterau:

Gweithgareddau:

Mae'r clybiau a'r sefydliadau canlynol yn gweithredu / rhedeg sesiynau o'n canolfan:

Prisiau Canolfannau Hamdden

Canllaw Mynediad Cyfleusterau Hamdden i Ddefnyddwyr Anabl

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy