Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cronfa Ragoriaeth Conwy


Summary (optional)
Cyllid newydd wedi'i gyhoeddi ar gyfer 2020/21
start content

Mae Cronfa Ragoriaeth Conwy'n darparu cyllid i unigolion sy'n byw yng Nghonwy sy'n dalentog mewn chwaraeon, addysg a'r celfyddydau. Pwrpas y cynllun yw helpu unigolion i gyflawni eu potensial drwy hyfforddiant a datblygiad. Mae grantiau ar gael i bobl ym myd chwaraeon sy'n cystadlu ar lefel genedlaethol ac sydd angen cyllid ar gyfer costau hyfforddi.

Bydd y ffurflen gais ar gael o 1 Rhagfyr 2020. Gweler y dogfennau amgaeedig isod ar gyfer y canllawiau newydd a mwyaf diweddar yn ogystal â'r meini prawf a'r dyddiadau perthnasol.

Dyddiad Cau: 1 Chwefror 2021.
Cyfarfod nesaf: 23 Chwefror 2021.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy