Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cronfa Ragoriaeth Conwy


Summary (optional)
Cyllid newydd wedi'i gyhoeddi ar gyfer 2019/20
start content

Mae Cronfa Ragoriaeth Conwy'n darparu cyllid i unigolion sy'n byw yng Nghonwy sy'n dalentog mewn chwaraeon, addysg a'r celfyddydau. Pwrpas y cynllun yw helpu unigolion i gyflawni eu potensial drwy hyfforddiant a datblygiad. Mae grantiau ar gael i bobl ym myd chwaraeon sy'n cystadlu ar lefel genedlaethol ac sydd angen cyllid ar gyfer costau hyfforddi.

Bydd y ffurflen gais ar gael o 5 Ebrill 2019. Gweler y dogfennau amgaeedig isod ar gyfer y canllawiau newydd a mwyaf diweddar yn ogystal â'r meini prawf a'r dyddiadau perthnasol.

Dyddiad Cau: 21 Mehefin 2019.
Cyfarfod nesaf: 18 Gorffennaf 2019.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy