Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Hamdden, Chwaraeon ac Iechyd Datblygu Hamdden Anabledd a Chwaraeon Cynhwysol yng Nghonwy

Anabledd a Chwaraeon Cynhwysol yng Nghonwy


Summary (optional)
Swyddog Chwaraeon Anabledd – Mark Richards 01492 575593 / 07733 013004
start content

Mae gan Gonwy amrywiaeth eang, a rhai o'r cyfleoedd chwaraeon gorau yng Nghymru ar gyfer pobl anabl.

Yma rydym yn rhoi manylion am gyfleoedd mewn clybiau a sesiynau gwahanol sy'n digwydd mewn canolfannau hamdden yn rheolaidd. Mae cyfleoedd cyfranogi a pherfformio ar gael ar gyfer pob math o namau sy'n caniatáu i bobl o bob gallu gymryd rhan mewn cyfleoedd priodol. Gyda sesiynau a chlybiau penodol ar gyfer plant ag anabledd yn ogystal â chlybiau nad ydynt yn benodol ar gyfer plant ag anabledd, mae'n amser gwych i gymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol yng Nghonwy.

insport - Cynllun Achredu Chwaraeon Anabledd Cymru

Mae insport yn rhaglen achredu cenedlaethol sy'n cefnogi clybiau, cyrff llywodraethu cenedlaethol ac awdurdodau lleol i fod yn fwy cynhwysol. Mae pedair haen i'r broses insport ac mae clybiau yn gallu cyflawni statws rhuban, efydd, arian neu aur yn dibynnu ar lefel eu cynhwysiad. Rydym ar gael i weithio gyda chlybiau sydd eisiau dilyn llwybr insport a bod yn gynhwysol wrth ddarparu eu gweithgareddau.

Chwaraeon Conwy

Chwaraeon Anabledd Conwy

end content