Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Arian ar gyfer Clybiau Chwaraeon


Summary (optional)
start content

Mae grantiau ar gael i glybiau a sefydliadau sy'n dymuno datblygu cyfleusterau, pobl a chynlluniau newydd i gynyddu faint sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol.

Mae’r Gist Gymunedol yn Fenter Chwaraeon Cymru ar gyfer chwaraeon cymunedol a hamdden corfforol.

Mae'r Gist Gymunedol yn cynnig grantiau hyd at £1,500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis ar gyfer gweithgareddau a fydd yn:

  • Annog rhagor o bobl i fod yn fwy egnïol yn amlach
  • Gwella safonau'r gweithgareddau presennol

Mae'r cynllun ar agor i unrhyw grŵp cyn belled â bod ganddynt gyfrif banc yn enw'r sefydliad. Bydd y Gist Gymunedol fel arfer yn ystyried yr holl gostau sy'n gysylltiedig â sicrhau bod y prosiect yn llwyddo. Fel arfer bydd cymhorthdal ar gael am hyd at 20 sesiwn o’r prosiect. Ar ôl hynny, disgwylir i'r prosiectau hyn fod yn hunangynhaliol. Gwneud Cais

Grant Datblygu

Mae Grant Datblygu Chwaraeon Cymru ar gael i ariannu prosiectau sy'n datblygu chwaraeon a gweithgareddau corfforol mewn cymunedau. Mae Grantiau Datblygu rhwng £1,501 a £25,000 ar gael ar gyfer prosiectau fel:

  • Sefydlu timau newydd
  • Addysgu Hyfforddwyr
  • Offer
  • Llifoleuadau
  • Datblygu mannau hyfforddi
  • Prynu tir neu hawliau tir i ddatblygu mannau gweithgareddau
  • Grantiau dechrau i helpu mentrau newydd
end content