Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Arian i Bobl yn y Byd Chwaraeon


Summary (optional)
Mae Conwy'n cydnabod yr angen am gefnogi ei athletwyr dawnus, ac mae strwythur cefnogi cadarn ar waith i gynorthwyo rhai yn y byd chwaraeon ar lefelau amrywiol.
start content

Mae Cynllun Cymorth i Athletwyr Dawnus Conwy wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth â Chwaraeon Conwy, Chwaraeon Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae’r cynlluniau i’w cael yn y ffurfiau canlynol:

Grant Datblygu Personol

Mae’r wobr hon ar gael i athletwyr sy’n cystadlu yn eu camp ar lefel Ranbarthol, ac sy’n aelodau o glybiau sy’n gysylltiedig â Chwaraeon Conwy. Mae’r cynllun grant hwn yn cael ei weinyddu gan Chwaraeon Conwy, ac mae’n cynnig cymorth ariannol hyd at £250.

I ymgeisio ewch i https://sportconwy.org.uk/what-is-sport-conwy/talented-athlete-support

Grant Anaf Chwaraeon

Mae’r wobr hon ar gael i athletwyr sy’n cystadlu yn eu camp ar lefel Ranbarthol, ac sy’n aelodau o glybiau sy’n gysylltiedig â Chwaraeon Conwy. Mae’r cynllun yn cael ei weinyddu gan Chwaraeon Conwy ac mae’n cynnig cefnogaeth ariannol hyd at £100. Gellir gwobrwyo'r grant hwn i athletwyr unigol i helpu a chostau sy'n ymwneud â mynd at ffisiotherapydd, podiatrydd, meddyg esgyrn neu therapydd chwaraeon.

I ymgeisio ewch i https://sportconwy.org.uk/what-is-sport-conwy/talented-athlete-support

Cerdyn Aur Gogledd Cymru

Mae Cerdyn Aur Gogledd Cymru’n cynnig defnydd am ddim o gyfleusterau hyfforddi awdurdodau lleol a rhai colegau/prifysgolion ledled Gogledd Cymru i athletwyr sy’n cystadlu ar lefel Genedlaethol, ac ymysg y manteision ychwanegol mae mynediad am ddim i glybiau golff i golffwyr, cymorth gwyddorau chwaraeon, a phrisiau gostyngol ar gyfarpar a dillad.

I ymgeisio ewch i https://sportconwy.org.uk/what-is-sport-conwy/talented-athlete-support

Cronfa Ragoriaeth Conwy

Mae’r wobr hon ar gael i athletwyr sy’n cystadlu yn eu camp ar lefel genedlaethol neu uwch. Mae’r cynllun grant hwn yn cael ei weinyddu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ac mae’n cynnig cymorth ariannol rhwng £100 a £1000.

I ymgeisio ewch i http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Leisure-sport-and-health/Leisure-Development/Conwy-Excellence-Fund.aspx

Elite Cymru

Cymorth ariannol ac fel arall i athletwyr gan Elite.

end content