Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Datblygu Hamdden Gwledig


Summary (optional)
Swyddog Datblygu Gwledig – Tim Ballam 01492 575556 / 07717 543698
start content

Cefnogi cymunedau gwledig i ddatblygu clybiau a chynnig amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys chwaraeon ar ôl ysgol a sesiynau ffitrwydd i oedolion. Darparu arweiniad a chymorth grant cyffredinol i glybiau ac athletwyr talentog. Mae'r adran hon yn cynnwys tîm ymroddedig o hyfforddwyr sy'n darparu amrywiaeth o weithgareddau hamdden yng Nghonwy Wledig.

Mae'r rhaglen yn cynnwys:

  • Dosbarthiadau ffitrwydd Oedolion (Ymarfer Corff Bocsio, Beicio Stiwdio, Pilates, Pwysau Tegell, Hyfforddiant Cylchol)
  • Chwaraeon ar ôl ysgol (sesiynau aml-chwaraeon)
  • Hyfforddiant Beicio a Hyfforddiant Beicio Mynydd
  • Hyfforddiant Sgwteri
  • Cyfleoedd dysgu i reidio (pob oed)

Amserlen rhaglen ffitrwydd Llanrwst a Gwledig Conwy (Ebrill - Awst 2017)

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy