Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Gwobrau Chwaraeon 2018


Summary (optional)
Mae’r Gwobrau Chwaraeon wedi eu llunio i gydnabod ac anrhydeddu pobl dalentog ym maes chwaraeon, clybiau chwaraeon, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr yng Nghonwy.
start content

Y categorïau yw:

Gwneud cais i enwebu unigolyn

  • Campwr Iau y Flwyddyn
  • Campwraig Iau y Flwyddyn
  • Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn
  • Gwobr Llwyddiant Arbennig
  • Campwr Hŷn y Flwyddyn
  • Campwraig Hŷn y Flwyddyn
  • Hyfforddwr y Flwyddyn
  • Gwasanaethau i Chwaraeon


Gwneud cais i enwebu tîm

  • Tîm Chwaraeon Ieuenctid
  • Tîm Chwaraeon Hŷn

Gwneud cais i enwebu digwyddiad

I enwebu rhywun y credwch chi eu bod yn haeddu cydnabyddiaeth am eu cyfraniad i chwaraeon yn eich ardal leol, cliciwch ar y categori perthnasol a llenwi’r ffurflen ar-lein i gofrestru eich enwebiad.

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener 21 Medi 2018.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy