Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwobrau Chwaraeon 2019


Summary (optional)
Mae’r Gwobrau Chwaraeon wedi eu llunio i gydnabod ac anrhydeddu pobl dalentog ym maes chwaraeon, clybiau chwaraeon, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr yng Nghonwy.
start content

Gwneud cais i enwebu unigolyn

 • Campwr Iau y Flwyddyn
 • Campwraig Iau y Flwyddyn
 • Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn
 • Gwobr Llwyddiant Arbennig
 • Campwr Hŷn y Flwyddyn
 • Campwraig Hŷn y Flwyddyn
 • Hyfforddwr y Flwyddyn
 • Gwasanaethau i Chwaraeon


Gwneud cais i enwebu tîm

 • Tîm Chwaraeon Ieuenctid
 • Tîm Chwaraeon Hŷn


Gwneud cais i enwebu digwyddiad

 • Digwyddiad y Flwyddyn

I enwebu rhywun y credwch chi eu bod yn haeddu cydnabyddiaeth am eu cyfraniad i chwaraeon yn eich ardal leol, cliciwch ar y categori perthnasol a llenwi’r ffurflen ar-lein i gofrestru eich enwebiad.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener 20 Medi 2019.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy