Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Tanysgrifiad Ffyddloneb Anabledd


Summary (optional)
start content

Dyma gynllun mynediad sy’n helpu pobl anabl i fod yn fwy actif drwy hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Mae’r manteision yn cynnwys:

  • nofio am ddim yn ystod oriau cyhoeddus
  • mynediad am ddim i ystafelloedd ffitrwydd CBSC (mae angen mynychu sesiwn cynefino)
  • mynediad am ddim i ddosbarthiadau ffitrwydd a chost hanner pris i logi cyrtiau sboncen, badminton a thennis

Er mwyn bod yn gymwys i gael mae’n RHAID i chi dderbyn naill ai lwfans byw i’r anabl, taliad annibyniaeth bersonol, lwfans mynychu neu gredydau treth i bobl anabl.

Cysylltwch ag unrhyw Gyfleuster Hamdden CBSC neu’r Tîm Datblygu Hamdden ar 01492 575563 / 575564 neu hamdden.leisure@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy