Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 18 Medi

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Hamdden, Chwaraeon ac Iechyd Prisiau ac Aelodaeth Cerdyn Ffit – eich llwybr i les a ffitrwydd am bris gostyngol!

Cerdyn Ffit – eich llwybr i les a ffitrwydd am bris gostyngol!


Summary (optional)
start content

Mae ein Cerdyn Ffit yn cynnig gostyngiadau gwych (tua 30%) ar amrywiaeth eang o gyfleusterau a gweithgareddau chwaraeon, gan gynnwys:

  • Ystafelloedd Ffitrwydd
  • Pyllau Nofio
  • Dosbarthiadau Ffitrwydd
  • Neuaddau Chwaraeon
  • Clybiau Chwaraeon

Prisiau Cerdyn Ffit:

  • Oedolion - £17.00
  • Yr Henoed - £13.00 (dros 60 oed)
  • Plant Iau - £13.00 (dan 16 oed)
  • Pobl Anabl - £13.00
  • Myfyrwyr - £13.00

Noder: Mae eich Cerdyn Ffit yn ddilys am flwyddyn o'r dyddiad y byddwch yn cofrestru. Bydd angen adnewyddu eich cerdyn yn flynyddol a bydd yn rhaid i chi dalu’r gyfradd gyfredol ar gyfer y flwyddyn honno. Cwsmeriaid y Ganolfan Hamdden sy’n cymryd rhan yn y gweithgaredd gall ddefnyddio’r Cerdyn Ffit Conwy yn unig. Nid oes modd i gwsmeriaid ddefnyddio cerdyn ffit aelod arall o’r teulu i gael gostyngiad.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’ch Canolfan Hamdden leol neu cysylltwch â nhw.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy