Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Hamdden, Chwaraeon ac Iechyd Prisiau ac Aelodaeth Tanysgrifiad Ffyddlondeb – eich llwybr i les a ffitrwydd am bris gostyngol!

Tanysgrifiad Ffyddlondeb – eich llwybr i les a ffitrwydd am bris gostyngol!


Summary (optional)
start content

Mae ein Tanysgrifiad Ffyddlondeb yn cynnig gostyngiadau gwych (tua 25%) ar amrywiaeth eang o gyfleusterau a gweithgareddau chwaraeon, gan gynnwys:

  • Ystafelloedd Ffitrwydd
  • Pyllau Nofio
  • Dosbarthiadau Ffitrwydd
  • Neuaddau Chwaraeon
  • Clybiau Chwaraeon

Prisiau:

  • Oedolion - £19.00
  • Yr Henoed - £13.00 (dros 60 oed)
  • Plant Iau - £13.00 (dan 16 oed)
  • Pobl Anabl - £13.00
  • Cynhwysol - £13.00


Noder:
 Mae eich Tanysgrifiad Ffyddlondeb yn ddilys am flwyddyn o'r dyddiad y byddwch yn cofrestru. Bydd angen adnewyddu eich tanysgrifiad yn flynyddol a bydd yn rhaid i chi dalu’r gyfradd gyfredol ar gyfer y flwyddyn honno.

Y cwsmer sy’n cymryd rhan yn y gweithgaredd gall ddefnyddio’r Tanysgrifiad yn unig. Nid oes modd i chi ddefnyddio Tanysgrifiad aelod arall o’r teulu i gael gostyngiad.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’ch Canolfan Hamdden leol neu cysylltwch â nhw.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy