Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Aelodaeth Ffit Conwy


Summary (optional)
start content

Mae Aelodaeth Ffit Conwy yn cynnig gwerth rhagorol am arian, gyda mynediad i 5 ystafell ffitrwydd, 4 pwll nofio, dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd i gyd yn digwydd mewn 10 o ganolfannau hamdden ar draws Conwy.

Mae mynediad at y canlynol hefyd wedi ei gynnwys:

 • Badminton
 • Wal Ddringo
 • Bowlio ar Lawnt
 • Tennis Bwrdd
 • Tennis Byr
 • Pyllau Nofio
 • Crèche
 • Sboncen
 • Tennis Awyr Agored
 • Athletau
 • A hefyd, cynigion arbennig i aelodau drwy gydol y flwyddyn

Aelodaethau Ffit Conwy

AelodaethPrisGwybodaeth
Ffit Safonol £34.90 Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau, pyllau nofio, badminton a sboncen.
Ffit Corfforaethol £31.45 Gweler y rhestr gorfforaethol (PDF, 376Kb).
Ffit Cynhwysol £20.95 Rhai ar Gynllun Cenedlaethol Atgyfeirio at Ymarfer Corff, Pensiynwyr a Myfyrwyr.
Ffit Plant £20.95 Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd, badminton a sboncen.
Tocyn 7 diwrnod £16.20 Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau, pyllau nofio, badminton a sboncen.
Ffit Conwy 1 mis £39.90 Mae hwn yn cynnwys mynediad i’r ysgubor.
Ffit Conwy 6 mis £188.45 Cyfwerth â dros hanner mis am ddim.
Ffit Conwy 12 mis £349.00 Cyfwerth â 12 mis am bris 10.
Ffit Plant 1 mis £23.95 Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd, badminton a sboncen.
Ffit Conwy Cynhwysol 1 mis £23.95 Rhai ar Gynllun Cenedlaethol Atgyfeirio at Ymarfer Corff, Pensiynwyr a Myfyrwyr.
Ffit Conwy Cynhwysol 6 mis £113.05 Cyfwerth â dros hanner mis am ddim.
Ffit Conwy Cynhwysol 12 mis £209.40 Cyfwerth â 12 mis am bris 10.
Ffit Conwy a Mwy £39.90 Mynediad i’r ysgubor yn ogystal â manteision aelodaeth safonol.
Ffit Conwy a Mwy Blynyddol £399.00 Cyfwerth â 12 mis am bris 10 gan gynnwys mynediad i’r ysgubor.
Ffit Corfforaethol Blynyddol £314.50 Cyfwerth â 12 mis am bris 10. Gweler y rhestr gorfforaethol (PDF, 376Kb).
Tocyn Nofio Ysgol £6.05 Nofio am ddim am 1 mis ym mhob pwll CBSC. Nid oes angen Cerdyn Ffit.
Tocyn Nofio y Lluoedd Arfog £3.00 Pris i'w dalu unwaith - dim dyddiad terfyn. Rhaid cyflwyno Cerdyn Braint i fod yn gymwys. Ar gael i’r rheiny sydd yn gwasanaethu ar hyn o bryd yn ogystal â phobl sydd wedi gwasanaethu yn y gorffennol.
25 x Sesiwn nofio £78.00 Oedolion / £46.00 Plant Cyfwerth â £2.96 neu £1.76 fesul sesiwn nofio. Arbediad o 74c neu 44c fesul sesiwn.
10 x Sesiwn nofio £31.20 Oedolion / £18.40 Plant Cyfwerth â £2.96 neu £1.76 fesul sesiwn nofio. Arbediad o 74c neu 44c fesul sesiwn.
10 x Sesiwn Ystafell Ffitrwydd £48.00 Oedolion / £28.80 Consesiynau  
10 x Dosbarth Ymarfer Corff £42.80 Oedolion / £25.60 Consesiynau  
Plant Bach y Dŵr (dydd Llun a dydd Mercher) £17.75 Gwersi nofio a nofio am ddim i’r plentyn.
Gwersi dydd Llun £21.45 Gwersi nofio a nofio am ddim i’r plentyn.
Gwersi eraill £23.35 Gwersi nofio a nofio am ddim i’r plentyn.
Academi £5 yn ychwanegol fesul mis calendr Gwersi nofio a nofio am ddim i’r plentyn.

 

I gael rhagor o wybodaeth, neu i ymuno, ewch i'ch Canolfan Hamdden agosaf.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy