Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Aelodaeth Ffit Conwy


Summary (optional)
start content

Mae Aelodaeth Ffit Conwy yn cynnig gwerth rhagorol am arian, gyda mynediad i 5 ystafell ffitrwydd, 4 pwll nofio, dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd i gyd yn digwydd mewn 10 o ganolfannau hamdden ar draws Conwy.

Yn ogystal â:

 • Badminton
 • Wal Ddringo
 • Bowlio ar Lawnt
 • Tennis Bwrdd
 • Tennis Byr
 • Pyllau Nofio
 • Crèche
 • Sboncen
 • Tennis Awyr Agored
 • Athletau
 • A hefyd, cynigion arbennig i aelodau drwy gydol y flwyddyn

Aelodaeth Ffit Conwy

AelodaethPrisGwybodaeth
Ffit Safonol £36.65 Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau, pyllau nofio, badminton a sboncen.
Ffit Corfforaethol £33.00 Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau, pyllau nofio, badminton a sboncen.
Ffit Cynhwysol £25.00 Y sawl sydd ar Gynllun Cenedlaethol Atgyfeirio at Ymarfer Corff, Pensiynwyr a Myfyrwyr.
Ffit Iau £16.50 Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau, pyllau nofio, badminton a sboncen.
Aelodaeth Ffit 7 Diwrnod Oedolyn £17.00 Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau, pyllau nofio, badminton a sboncen.
Aelodaeth Ffit 7 Diwrnod Iau / Hŷn £10.20 Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau, pyllau nofio, badminton a sboncen.
Ffit Safonol 1 Mis £41.65 Mae hyn yn cynnwys mynediad i’r ysgubor.
Ffit Safonol 12 Mis £366.50 Cyfwerth â 12 mis am bris 10.
Ffit Cynhwysol 1 Mis £25.00 Y sawl sydd ar Gynllun Cenedlaethol Atgyfeirio at Ymarfer Corff, Pensiynwyr a Myfyrwyr.
Ffit Cynhwysol 12 Mis £220.00 Cyfwerth â 12 mis am bris 10.
Ffit Corfforaethol 12 Mis £330.00 Cyfwerth â 12 mis am bris 10.
Tocyn Nofio y Lluoedd Arfog £3.15 Pris i'w dalu unwaith - dim dyddiad terfyn. Rhaid cyflwyno Cerdyn Braint i fod yn gymwys. Ar gael i’r rheiny sydd yn gwasanaethu ar hyn o bryd yn ogystal â phobl sydd wedi gwasanaethu yn y gorffennol.
25 x Sesiwn nofio £82.00 Oedolion / £49.00 Plant  
10 x Sesiwn nofio £32.80 Oedolion / £19.60 Plant  
10 x Sesiwn Ystafell Ffitrwydd £50.40 Oedolion / £30.40 Consesiynau  
10 x Dosbarth Ymarfer Corff £45.20 Oedolion / £27.20 Consesiynau  
Plant Bach y Dŵr (dydd Llun a dydd Mercher) £21.45 Gwersi nofio a nofio am ddim i’r plentyn.
Gwersi dydd Llun £21.45 Gwersi nofio a nofio am ddim i’r plentyn.
Pob gwers arall £21.45 Gwersi nofio a nofio am ddim i’r plentyn.
Academi £5 yn ychwanegol fesul mis calendr Gwersi nofio a nofio am ddim i’r plentyn.

 I gael rhagor o wybodaeth, neu i ymuno, ewch i'ch Canolfan Hamdden agosaf.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy