Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Aelodaeth Ffit Plant


Summary (optional)
start content

Mae ein haelodaeth Ffit Plant yn ffordd wych i bobl ifanc fod yn fwy egnïol yn amlach, i gyd am ffi fisol fforddiadwy sy'n cael ei chasglu trwy ddebyd uniongyrchol.

Wedi’i gynnwys yn yr aelodaeth mae:

  • Mynediad i'r Ystafell Ffitrwydd i blant 14 oed a hŷn*
  • Nofio Cyhoeddus
  • Badminton (hanner cwrt)
  • Cwrt Sboncen (hanner cwrt)
  • Tennis Awyr Agored (hanner cwrt)
  • Tennis Bwrdd
  • Mynediad i ddosbarthiadau ffitrwydd dethol (cysylltwch â'r ganolfan hamdden leol i gael gwybodaeth)

*Bydd angen cyflwyniad cyn defnyddio'r ystafell ffitrwydd. Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn sy'n talu ffi wrth ddefnyddio'r gampfa.

**Mae angen y taliad cyntaf o flaen llaw. Os oes angen defnyddio’r gampfa, nid yw pris y cyflwyniad wedi'i gynnwys, a bydd yn daladwy ar wahân.

Mae ffioedd aelodaeth yn daladwy trwy ddebyd uniongyrchol misol, £17.35 y mis ar hyn o bryd.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’ch Canolfan Hamdden leol neu cysylltwch â nhw.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy