Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Prisiau Canolfannau Hamdden


Summary (optional)
start content
Aelodaeth Ffit ConwyCost (£)
Taliad Misol Debyd Uniongyrchol Safonol 36.65
Taliad Misol Arian yn Unig Safonol 41.65
Blynyddol Safonol 366.50
Pas 7 Diwrnod 17.00
Taliad Misol Debyd Uniongyrchol Corfforaethol 33.00
Blynyddol Corfforaethol 330.00
Taliad Misol Debyd Uniongyrchol Cynhwysol** 22.00
Taliad Misol Arian yn Unig Cynhwysol** 25.00
Blynyddol Cynhwysol** 220.00


**Dim ond ar gyfer cleientiaid dros 60 oed, myfyrwyr sydd mewn addysg llawn amser a chleientiaid sydd wedi bod trwy’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff y mae’r aelodaeth gynhwysol ar gael.

NofioFfyddlondeb (£)Safonol (£)
Pris Arferol Oedolion 4.10 5.45
Pris Arferol Iau 2.45 3.30
Nofio i'r Teulu 2 Oedolyn 2 Blentyn 9.85 13.15
Nofio i'r Teulu 1 Oedolyn 2 Blentyn 6.75 9.05
Nofio i'r Teulu 2 Oedolyn 1 Plentyn 8.00 10.65
Sesiwn Hwyl Iau 2.85 3.80
Sesiwn Hwyl Oedolyn 4.75 6.30

 

Ystafell FfitrwyddFfyddlondeb (£)Safonol (£)
Hyfforddwr Personol (sesiwn hanner awr) 18.40 18.40
Hyfforddwr Personol (sesiwn awr) 36.65 36.65
Sesiwn Ystafell Ffitrwydd Fesul awr 6.30 8.40
Sesiwn Ystafell Ffitrwydd x 10 50.40 Amh

 

DosbarthiadauFfyddlondeb (£)Safonol (£)
Sesiwn ymarfer corff 5.65 7.50
Beicio dan do 30 munud 4.20 5.60
Sesiwn ymarfer corff x 10 45.20 Amh.

 

Partïon Pen-blwyddFfyddlondeb (£)Safonol (£)
1 Parti Chwarae Meddal/Arena 50.35 50.35
Parti Gemau/Gweithgareddau/Pêl-droed 40.80 40.80
Parti Disgo Sglefrio
Cyffordd Llandudno yn unig
84.00 84.00
Parti Pwll 55.30 55.30
Parti Dringo (dim mwy na 9 o blant fesul hyfforddwr)
Dyffryn Conwy yn unig
73.75 73.75
Hyfforddwr dringo ychwanegol 45.30 45.30


Lle ar gyfer bwyd hunanarlwyo - £21.20

Gwelwch y ddogfen PDF ynghlwm am restr lawn o brisiau gweithgareddau hamdden ac aelodaeth Ffit Conwy.

Prisiau Canolfannau Hamdden 2020/21 (PDF)

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy