Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Trac Athletau


Summary (optional)
start content

Mae Canolfan Hamdden Bae Colwyn yn rheoli trac athletau synthetig 400 metr, a ddefnyddir yn eang gan y gymuned, yn ogystal â Chlwb Athletau Bae Colwyn sy’n hyfforddi yma'n rheolaidd.

Yn ogystal â'r trac, mae gennym hefyd:

  • Pwll naid hir
  • Naid Uchel
  • Cae gwaywffon
  • Cae taflu'r ddisgen

Mae'r trac a'r cyfleusterau cyfagos fel y rhestrir uchod ar gael i'w llogi (os yw'r tywydd yn caniatáu) o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 5pm a 9.30pm, ac yna yn ystod y penwythnosau rhwng 10am a 5pm.

Byddem yn cynghori eich bod yn cysylltu â Chanolfan Hamdden Colwyn cyn ymweld â'r trac athletau er mwyn sicrhau nad yw Clwb Athletau Bae Colwyn yn defnyddio'r cyfleuster.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy