Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Waliau Dringo a Thramwyo Conwy


Summary (optional)
start content

Rydym yn byw mewn ardal lle mae cyfleoedd ar gyfer dringfeydd gwych ar garreg ein drws, felly lle gwell i hyfforddi nag yn un o’r canolfannau hamdden sy'n cymryd rhan? Rydym yn cynnig dringo fforddiadwy yn ogystal â staff sydd wedi'u hyfforddi'n llawn sydd yma i'ch helpu chi bob cam o'r ffordd. 

Mae ein waliau dringo wedi eu lleoli yn y canolfannau canlynol:

Mae gan y ddwy wal yr un fanyleb:

  • 8 metr o uchder gan gynnwys nifer o rannau sy’n estyn allan a nodweddion diddorol eraill.
  • Amrywiol Llwybrau yn amrywio o 4a - 7a.
  • Problemau clogfeinio amrywiol yn amrywio o V0 - V3.

Cynhelir sesiynau amrywiol yng Chanolfan Hamdden Dyffryn Conwy yn cynnwys:

  • Clwb dringo plant (8 oed +) a sesiwn i rai bach (5 - 8 oed)
  • Dosbarthiadau techneg
  • Cyrsiau oedolion
  • Cyrsiau teulu Sesiynau corfforaethol (gwych ar gyfer profiad meithrin tîm!)
  • Partïon Pen-blwydd
  • Sesiynau dringo anabledd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â chanolfan o’ch dewis chi.

*Sylwch:

Mae ein Clwb Dringo yn dilyn cynllun achrediad o’r enw Cynllun Cyflawniad Dringo Dan Do Cenedlaethol (NICAS).

Does dim rhaid i chi brynu offer na dillad arbenigol. Rydym ni’n darparu’r eitemau angenrheidiol. Fodd bynnag, dylech wisgo dillad llac, fel trowsus tracwisg a chrys-t.

Byddwn yn ceisio darparu esgidiau dringo ond dylech wisgo esgidiau rhedeg sy’n ddigon da i ddringo.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy