Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwybodaeth am Ddosbarthiadau Ffitrwydd


Summary (optional)
start content

Mae Conwy yn cynnig amrywiaeth gyffrous o ddosbarthiadau ffitrwydd sy'n addas i anghenion ein cymuned gyfan, o'r rhai sy’n gwneud llawer o ymarfer corff, yn heini ac sy’n anturus iawn (ydych chi wedi rhoi cynnig ar ein Dosbarth Effaith Metabolaidd?!), i’r dechreuwr pur a'r rhai sy'n hoffi gwneud ymarfer corff ar gyflymder llai dwys.

Mae ein partneriaeth gyda Les Mills wedi arwain at gyflwyno’r dosbarth byd enwog ‘BodyPump’ i'n hamserlen ffitrwydd ac rydym yn gobeithio parhau i gyflwyno llawer mwy o ddosbarthiadau ar eich cyfer chi, yn y dyfodol, sy'n golygu y byddwch yn sicr o ddod o hyd i ddosbarth rydych yn ei fwynhau cymaint na fyddwch hyd yn oed yn sylweddoli eich bod yn gwneud ymarfer corff!

Dosbarth Ymarfer CorffDisgrifiad
Abs Arbennig Yr ymarfer abs gorau! Fflatiwch a thynhau eich stumog gyda’r ymarfer abdomen gwych hwn.
Aerobeg Dŵr Bydd yr ymarfer effaith isel gwych yma yn eich helpu i gadw'n heini. Gallwch weithio’n galed neu’n fwy hamddenol a hynny heb roi straen ar eich cymalau.
Cinesis Dyma ddosbarth hanner awr sy'n cael ei gynnal gan hyfforddwr, gyda phedwar ardal gebl ac un person ar bob un. Mae yna 5 ymarfer i chi eu gwneud ym mhob ardal. Ffordd wych i ymarfer pob rhan o'r corff, ac wrth ddefnyddio’r pentwr pwysau mae’r dosbarth hwn yn gallu bod yn hawdd iawn ac yn anodd iawn. Mae’n rhaid archebu’ch lle ymlaen llaw.
Cyflyru gyda Barbwysau Mae'r dosbarth dygnwch cyhyrau heriol hwn yn cynnwys ymarferion fel sgwatiau, gwasgiadau a thyniadau gan ddefnyddio barbwysau.
Cyflyru'r Corff Ymarferion cryfder cyhyrau a gwydnwch amrywiol, i’r corff cyfan a wneir i gyd-fynd â’r gerddoriaeth. Gall gynnwys Ysbeidiau HIIT, coesau, penolau a boliau a gwaith craidd. Argymhellir ar gyfer pob lefel o ffitrwydd.
Easyline Dosbarth gyda hyfforddwr yn defnyddio offer campfa cludadwy. Mae’r dosbarth yn para awr gyda stepiau a/neu bwysau llaw bychain wedi'i gynnwys ynddo. Mae’n ffordd ysgafn i chi ymarfer y corff i gyd gyda goruchwyliaeth a cherddoriaeth. Mae’n rhaid archebu’ch lle ymlaen llaw.
Aerobeg Cadair Mae dosbarthiadau Aerobeg Cadair yn sesiynau ymarfer mewn cadeiriau sy’n ddelfrydol i bobl hŷn neu bobl llai abl o unrhyw oed. Maent yn ymarferion grŵp llawn hwyl a mwynhad wedi’u gosod i gerddoriaeth a’r nod yw gwella symudedd, cryfder a hyblygrwydd.
Hyfforddiant Cylchol Sesiwn ymarfer i'r corff cyfan lle gallwch weithio wrth eich pwysau eich hun. Mae’r sesiwn hon yn cynyddu curiadau’r galon ac yn cryfhau eich cyhyrau gydag ymarferion a fydd yn eich cymell. Byddwch yn symud yn sydyn drwy wahanol gyfarpar ac ymarferion.
Ffit-bêl Gwellwch eich osgo, cydbwysedd a’ch cryfder craidd drwy ddefnyddio pêl campfa fawr.
Grit Paratowch i roi lle yn eich bywyd i ymarferion HIIT gyda’n tri ymarferiad LES MILLS GRIT™ unigryw a chynyddu eich ffitrwydd i’r lefel nesaf. Mae’r ymarferion HIIT hyn yn cynyddu ffitrwydd cardiofasgwlaidd wrth wella cryfder, creu cyhyrau gwydn ac llosgi cymaint o galorïau â phosib'.
Beicio Dan Do Ymarfer cardio effeithiol iawn. Mewn un dosbarth 45 munud, byddwch yn reidio beic sefydlog i guriad cerddoriaeth wych - ac yn llosgi hyd at 600 calori. Mae beicio dan do yn ymarfer effaith isel ar y cymalau ac mae gennym ddosbarthiadau 30 munud i ddechreuwyr.
Bodypump Mae dosbarthiadau Bodypump yn para 60 munud ac yn cynnwys 10 cân, wedi’u cynllunio i weithio ar grwpiau’r cyhyrau. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu gwneud gyda cherddoriaeth gan ddefnyddio platiau pwysau rhydd, pwysau bar a stepen. Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn dewis eu pwysau ar sail yr ymarfer a’u nod personol. Mae prif grwpiau’r cyhyrau’n cael eu gweithio drwy gyfres o ymarferion sy’n targedu sawl cyhyr a rhai sy’n targedu un cyhyr, gan gynnwys sgwatio a chodi pwysau oddi ar y llawr.
Pwysau Tegell Ymarfer i’r corff cyfan sy’n cyfuno pŵer a chryfder i gynyddu stamina a chryfder llawn y corff. Dewch i gryfhau eich craidd a gwella osgo'r corff, wrth losgi calorïau. Yr hyn sy'n dda am Bwysau Tegell yw ei fod yn gweithio amryw o grwpiau o gyhyrau mewn un ymarfer. Rydych yn ymarfer wrth eich pwysau eich hun ac yn dewis lefel eich pwysau felly mae’n berffaith ar gyfer unrhyw oed a gallu.
Effaith Fetabolig Mae Effaith Fetabolig yn canolbwyntio ar ymarfer ysbeidiol dwys, driliau cyflyru chwaraeon, hyfforddiant pwysau’r corff ac ymdrech blinder llawn. Yn y dosbarthiadau hyn byddwch yn ymarfer ar eich lefel eich hun tan y bydd arnoch angen gorffwys ac yna ail-ddechrau’r sesiwn pan fyddwch yn barod. Mae’r dechneg hon, a elwir yn Hyfforddiant ar Sail Ymlacio, yn creu ymarfer o ddwysedd sy'n gweddu'n berffaith i'r unigolyn.
Cerdded Nordig Grŵp cerdded awyr agored cymdeithasol. Mae cerdded Nordig yn fersiwn corff cyfan o gerdded a gall rhai nad ydynt yn athletwyr, a rhai mwy athletaidd, fwynhau’r gamp fel gweithgaredd corfforol sy'n hyrwyddo iechyd. Caiff y gweithgaredd ei berfformio gyda pholion cerdded arbennig sy’n debyg i bolion sgïo.
Pilates Gwych ar gyfer gwella osgo, cydbwysedd a chryfder craidd.
Nofio Ffit Dosbarth ar gyfer nifer o wahanol alluoedd. Fe ddylech chi fod yn gallu nofio o leiaf 200 metr yn eich blaen.
Cyflyru a Stepio Hyfforddiant o arddull traddodiadol, gyda symudiadau erobeg effaith uchel, coreograffi ac ymarferion, wedi eu seilio ar gamu, gan ddilyn ymarferion syml i gerddoriaeth wych. Gweithiwch eich corff cyfan, cynyddwch guriad eich calon a gwellwch eich cytgord gydag ymarferiad cardio cyflawn. I gael mwy o her, ychwanegwch uchder i’r cam.
STRONG gan Zumba STRONG gan Zumba - yn cyfuno hyfforddiant ysbeidiol dwysedd uchel gyda gwyddoniaeth Cymhelliant Cerddoriaeth Cydamserol. Ym mhob dosbarth, mae cerddoriaeth a symudiadau yn cydamseru mewn ffordd sy'n eich gwthio tu hwnt i'ch terfynau, i gyrraedd eich nodau ffitrwydd yn gynt.
Ioga Cynyddwch eich cryfder a’ch hyblygrwydd drwy symudiad, osgo a rheoli'ch anadl.
Ffitrwydd Zumba Mae Ffitrwydd Zumba yn llawn rhythmau Lladinaidd a dawnsdrefnau sy’n hawdd i’w dysgu, byddwch yn symud ac yn ysgwyd yn y parti ffitrwydd dawns hwn. 
Camu Zumba Mae Camu Zumba yn rhoi’r un curiadau heintus a symudiadau Salsa chwilboeth â Zumba ond gyda phwyslais ychwanegol ar waelod y corff. Yn tynhau coesau ac yn siapio’ch pen-ôl mewn symudiadau hawdd i’w dilyn gyda ffrwydrad tanllyd o rythm De Americanaidd. Cymysgwch ddawns, ffitrwydd ac aerobeg i siapio eich corff a chodi eich ysbryd. 
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy