Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Amserlen Ffitrwydd John Bright


Summary (optional)
Diweddarwyd yr amserlen ar 06/02/2020
start content
DiwrnodAmserDosbarth
Dydd Llun 17.30 - 18.15 Beicio Dan Do
Dydd Llun 18.15 - 19.00 Beicio Dan Do
Dydd Llun 18.00 - 18.45 Ffitrwydd Zumba
Dydd Mawrth 17.30 - 18.15 Beicio Dan Do
Dydd Mawrth 19.15 - 20.15 Pilates
Dydd Mercher 17.30 - 18.15 Beicio Dan Do
Dydd Mercher 18.00 - 19.00 Zumba Camu
Dydd Mercher 19.00 - 20.00 Ioga
Dydd Iau 18.00 - 18.45 Effaith Fetabolig
Dydd Iau 19.00 - 20.00  Pilates
Dydd Gwener 17.15 - 18.00 Effaith Fetabolig
Dydd Gwener 19.00 - 20.00 Ioga

 

Arferion da Aerobeg

Mae’r dosbarthiadau aerobeg ar gael i’r cyntaf sy’n cyrraedd. Mae angen tocyn ar gyfer rhai dosbarthiadau – byddant yn cael eu casglu wrth ddrws y dosbarth.

Dewch i’ch dosbarth mewn pryd i wneud yn siŵr eich bod yn cynhesu cyn dechrau ac yn cael eich cyflwyno i'r hyfforddwr. Unwaith bydd y dosbarth wedi dechrau, ni fydd yn bosibl mynd i mewn i’r ystafell.

Cyn dechrau unrhyw ddosbarth, dywedwch wrth eich hyfforddwr os oes gennych unrhyw anafiadau neu os ydych chi’n cymryd meddyginiaeth.

Peidiwch â gadael y dosbarth cyn gwneud ymarferion i ymlacio’r corff yn llwyr. Bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i beidio newid amserlen y sesiynau ffitrwydd. 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy