Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Conwy wledig


Summary (optional)
Manylion dosbarthiadau sydd ar gael yn ystod y dydd yn Llanrwst a Chonwy wledig.
start content

Rydym yn falch o allu cynnig dosbarthiadau drwy gydol y dydd yn Llanrwst ac ardaloedd cyfagos Conwy wledig. 

Gallwch gymryd rhan yn unrhyw un o’r dosbarthiadau drwy ddefnyddio eich Aelodaeth Ffit Conwy neu drwy dalu fesul tro. Gallwch hefyd ddefnyddio eich Aelodaeth Ffit Conwy Wledig ar gyfer y dosbarthiadau, ond nid yw'n cynnwys y dosbarthiadau a gynhelir yn Llanrwst.

Diweddarwyd yr amserlen ar 09/07/2020

DiwrnodAmserDosbarthLleoliad
Dydd Llun 06.45am Beicio Stiwdio Trefriw
Dydd Llun 6.30pm Pilates Cerrigydrudion
Dydd Llun 6.15pm HIIT Llangernyw
Dydd Llun 7.00pm Ioga Llangernyw
Dydd Llun 7.30pm Cyflyru'r Corff Cerrigydrudion
Dydd Mawrth 6.15pm i 7.00pm Pilates Llanddoged
Dydd Mawrth 7.30pm i 8.00pm Coesau, Penolau a Boliau Pentrefoelas
Dydd Mawrth 8.00pm Beicio Stiwdio Pentrefoelas
Dydd Mercher 5.30pm Beicio Stiwdio Eglwysbach
Dydd Mercher 5.45pm Cyflyru'r Corff Dolwyddelan
Dydd Mercher 6.30pm i 7.15pm Ymarfer Cylchol Cerrigydrudion
Dydd Mercher 8.00pm i 8.45pm Beicio Stiwdio Llansannan 
Dydd Iau 06.45am Beicio Stiwdio Trefriw
Dydd Iau 1.30pm i 2.30pm Pilates Rowen
Dydd Iau 6.00pm Beicio Stiwdio Pentrefoelas
Dydd Iau 6.00pm HIIT Llanefydd
Dydd Iau 6.45pm Beicio Stiwdio Llanefydd
Dydd Iau 7.00pm Beicio Stiwdio Llansannan
Dydd Iau 8.00pm Hyfforddiant Cylchol Llangernyw

Gwybodaeth am y Dosbarthiadau

Cyrhaeddwch 10 munud cyn i ddosbarth ddechrau. Gallai’r dosbarthiadau newid, ond byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dosbarthiadau pan fydd yr hyfforddwyr yn absennol. Ffoniwch 01492 575556 neu e-bostiwch timothy.ballam@conwy.gov.uk i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy