Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Llanrwst a Chonwy Wledig


Summary (optional)
Manylion dosbarthiadau sydd ar gael yn ystod y dydd yn Llanrwst a Chonwy wledig.
start content

Mae Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy a Thîm Datblygu Hamdden Gwledig yn falch o allu cynnig dosbarthiadau drwy gydol y dydd yn Llanrwst ac ardaloedd cyfagos Conwy wledig. 

Mae hwn yn gyfle gwych i ddod yn iach a heini, wrth i ni aros am agoriad Canolfan Iechyd a Lles newydd Conwy Wledig.

Gallwch gyfranogi yn unrhyw un o’r dosbarthiadau drwy ddefnyddio eich Aelodaeth Ffit Conwy neu drwy dalu wrth i chi ei ddefnyddio. Gallwch hefyd ddefnyddio eich Aelodaeth Ffit Conwy wledig i gael mynd i ddosbarthiadau hefyd, ond nid yw'n cynnwys y dosbarthiadau sydd yn Llanrwst.

Diweddarwyd yr amserlen ar 06/05/2019

DiwrnodAmserDosbarthLleoliad
Dydd Llun 06.45 Beicio Stiwdio Dolgarrog
Dydd Llun 18.30 Pilates Cerrigydrudion
Dydd Llun 18.15 HIIT Llangernyw
Dydd Llun 19.00 Pilates Llangernyw
Dydd Llun 19.30 Ymarfer Bocsio Cerrigydrudion
Dydd Mawrth 18.15 - 19.00 Pilates Llanddoged
Dydd Mawrth 19.30 - 20.00 Coesau, Penolau a Boliau Pentrefoelas
Dydd Mawrth 20.00 Beicio Stiwdio Pentrefoelas
Dydd Mercher 17.30 Beicio Stiwdio Eglwysbach
Dydd Mercher 17:45 Cyflyru'r Corff Dolwyddelan
Dydd Mercher 18.00 Beicio Stiwdio Eglwysbach
Dydd Mercher 18.30 - 19.15 Ymarfer Cylchol Cerrigydrudion
Dydd Mercher 20.00 - 20.45 Beicio Stiwdio Llansannan 
Dydd Iau 06.45 Beicio Stiwdio Dolgarrog
Dydd Iau 13.30 - 14.30 Pilates Rowen
Dydd Iau 18.00 Beicio Stiwdio Pentrefoelas
Dydd Iau 18.00 Beicio Stiwdio Llanefydd
Dydd Iau 19.00 Beicio Stiwdio Llansannan

Gwybodaeth am y Dosbarthiadau

Cyrhaeddwch 10 munud cyn i ddosbarth ddechrau. Gallai’r dosbarthiadau newid, ond byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dosbarthiadau pan fydd yr hyfforddwyr yn absennol. Ffoniwch 01492 575556 neu e-bostio timothy.ballam@conwy.gov.uk i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy