Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ystafell Ffitrwydd Abergele


Summary (optional)
start content

Mae gan yr Ystafell Ffitrwydd gyfanswm o 27 o ddarnau o offer. Mae dewis helaeth o offer naill ai i gryfhau / tynhau’r cyhyrau neu offer a fydd yn gweithio eich calon ac yn eich helpu i losgi braster. Mae gennym dîm cyfeillgar o hyfforddwyr ffitrwydd cymwys iawn a fydd yn eich helpu i sicrhau eich bod yn cael y gorau o'ch ymarfer corff.

Noder:

Cyn defnyddio unrhyw un o’n Hystafelloedd Ffitrwydd bydd gofyn i chi lenwi holiadur parodrwydd cyn gwneud ymarfer corff. Bydd gofyn i chi hefyd gael sesiwn sefydlu lawn gydag aelod o’n tîm ffitrwydd.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy