Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Ystafell Ffitrwydd Abergele


Summary (optional)
start content


Mae gan yr Ystafell Ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Abergele gyfanswm o 27 o ddarnau o offer, gan roi dewis helaeth o offer naill ai i gryfhau / tynhau’r cyhyrau neu offer a fydd yn gweithio eich calon ac yn eich helpu i losgi braster. Mae gennym dîm cyfeillgar o hyfforddwyr ffitrwydd cymwys iawn a fydd yn eich helpu i sicrhau eich bod yn cael y gorau o'ch ymarfer corff.

Mae ein horiau agor fel a ganlyn:

DiwrnodAmser
Dydd Llun 07:00 - 21:30
Dydd Mawrth 07:00 - 21:30
Dydd Mercher 07:00 - 21:30
Dydd Iau 07:00 - 21:30
Dydd Gwener 07:00 - 21:00
Dydd Sadwrn 08:00 - 16:15
Dydd Sul 09:00 - 14:30


Noder:

Cyn defnyddio unrhyw un o’n Hystafelloedd Ffitrwydd bydd gofyn i chi lenwi PAR-Q (holiadur parodrwydd cyn gwneud ymarfer corff), a bydd gofyn i chi hefyd gael sesiwn sefydlu lawn yn y gampfa gydag aelod o’n tîm ffitrwydd.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy