Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ystafell Ffitrwydd Canolfan Hamdden Colwyn


Summary (optional)
start content


Mae gan Ystafell Ffitrwydd Colwyn 34 darn o offer campfa gan gynnwys offer sy'n addas ar gyfer llosgi braster a chodi cyfradd eich calon ac offer sydd wedi'i gynllunio'n arbennig i gryfhau cyhyrau a ffurfhau eich corff. Rhoddir pwyslais mawr ar y berthynas rhwng hyfforddwr a'r cleient, gyda phawb sy'n cerdded drwy'r drws yn cael y cyfle i staff dra hyfforddedig a chwbl gymwys i ddyfeisio rhaglen bersonol unigryw ar eu cyfer. Yna caiff y rhaglenni hyn eu hadolygu'n rheolaidd sy'n galluogi'r cleient i fonitro eu cynnydd a gweld eu canlyniadau.

Mae ein horiau agor fel a ganlyn:

DiwrnodAmser
Dydd Llun 07:00 - 22:00
Dydd Mawrth 06:30 - 22:00
Dydd Mercher 07:00 - 22:00
Dydd Iau 07:00 - 22:00
Dydd Gwener 06:30 - 22:00
Dydd Sadwrn 07:00 - 17:00
Dydd Sul 08:30 - 17:00

Rydym yn cynnal crèche yng Nghanolfan Hamdden Colwyn i helpu gyda gofal plant wrth i chi wneud ymarfer corff. I wybod mwy ewch i’n tudalen gwe crèche.

Noder:

Cyn defnyddio unrhyw un o’n Hystafelloedd Ffitrwydd bydd gofyn i chi lenwi PAR-Q (holiadur parodrwydd cyn gwneud ymarfer corff), a bydd gofyn i chi hefyd gael sesiwn sefydlu lawn yn y gampfa gydag aelod o’n tîm ffitrwydd.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy