Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ystafell Ffitrwydd Canolfan Hamdden Colwyn


Summary (optional)
start content

 

Mae gennym 34 darn o offer campfa gan gynnwys offer sy'n addas ar gyfer llosgi braster a chodi cyfradd eich calon. Mae gennym hefyd offer sydd wedi'i ddylunio i fagu cyhyrau a chyflyru eich corff.

Gall ein staff tra-hyfforddedig a chymwys lunio rhaglen bersonol ar eich cyfer. Yna caiff eich rhaglen ei hadolygu'n rheolaidd i’ch helpu i fonitro eich cynnydd a gweld eich canlyniadau.

Oriau agor:

DiwrnodAmser
Dydd Llun 6.00am i 9.00pm
Dydd Mawrth 6.00am i 9.00pm
Dydd Mercher 6.00am i 9.00pm
Dydd Iau 6.00am i 9.00pm
Dydd Gwener 6.00am i 9.00pm
Dydd Sadwrn 8.00am i 1.00pm
Dydd Sul 8.00am i 1.00pm

Mae gennym crèche i helpu gyda gofal plant wrth i chi ymarfer. I wybod mwy ewch i’n tudalen gwe crèche.

Noder:

Cyn defnyddio unrhyw un o’n campfeydd bydd angen i chi lenwi PAR-Q (holiadur parodrwydd cyn ymarfer). Byddwch hefyd angen sesiwn sefydlu lawn yn y gampfa gydag aelod o’n tîm ffitrwydd.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy