Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ystafell Ffitrwydd Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy


Summary (optional)
 
start content


Mae gan ein hystafell ffitrwydd o’r radd flaenaf gyfanswm o 23 ddarn o offer campfa wedi’u gynllunio i roi ymarfer corff cyflawn i’ch corff. Wedi’i rannu dros 2 ystafell gyda system aerdymheru, gallwch fod yn sicr bod gennych y lle a’r cysur i fwynhau eich sesiwn. Ac mae gennym jiwcbocs rhad ac am ddim fel y gallwch wneud ymarfer corff wrth wrando ar eich hoff draciau!

Rydym ar agor yn ystod yr amseroedd canlynol:

Tymor yr YsgolAmserGwyliau YsgolAmser
Dydd Llun 16:15 - 21:00 Dydd Llun 16:15 - 21:00
Dydd Mawrth 16:15 - 21:00 Dydd Mawrth 16:15 - 21:00
Dydd Mercher 16:15 - 21:00 Dydd Mercher 16:15 - 21:00
Dydd Iau 16:15 - 21:00 Dydd Iau 16:15 - 21:00
Dydd Gwener 16:15 - 21:00 Dydd Gwener 16:15 - 21:00
Dydd Sadwrn 09:30 - 15:30 Dydd Sadwrn 09:30 - 15:30
Dydd Sul AR GAU Dydd Sul AR GAU


Noder:

Cyn defnyddio unrhyw un o’n Hystafelloedd Ffitrwydd bydd gofyn i chi lenwi PAR-Q (holiadur parodrwydd cyn gwneud ymarfer corff), a bydd gofyn i chi hefyd gael sesiwn sefydlu lawn yn y gampfa gydag aelod o’n tîm ffitrwydd.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy