Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Campfa Perfformiad Eirias


Summary (optional)
start content

Mae Campfa Perfformiad Eirias yn gyfleuster sydd wedi darparu ar gyfer nifer o dimau chwaraeon proffesiynol yn ogystal ag aelodau o'r cyhoedd yn gyffredinol.

Mae ystod o gyfarpar ar gael, gan gynnwys:

  • 6 Llwyfan Codi Olympaidd
  • Hyfforddwr Gweithredol Keiser
  • Dymbels hyd at 72kg
  • Llain Rhedeg Dan Do
  • Ardal Hyfforddiant Ymarferol

Nodwch:

Cyn defnyddio unrhyw un o’n Hystafelloedd Ffitrwydd bydd gofyn i chi lenwi holiadur parodrwydd cyn gwneud ymarfer corff. Bydd gofyn i chi hefyd gael sesiwn sefydlu lawn yn y gampfa gydag aelod o’n tîm ffitrwydd.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy