Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Hamdden, Chwaraeon ac Iechyd Chwaraeon a Ffitrwydd Ystafelloedd Ffitrwydd Ystafell Ffitrwydd Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno

Ystafell Ffitrwydd Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno


Summary (optional)
start content

 

 

Mae gan ein hystafell ffitrwydd gampfa 25 gorsaf gydag offer hyfforddiant cryfder a chardiofasgwlaidd Technogym.

Dewch i hyfforddi yn ein cyfleuster mewn atmosffer anffurfiol, wedi'i ddylunio i annog pobl i gymryd rhan mewn ymarfer corff.

Cyn dechrau hyfforddi yn ein Hystafell Ffitrwydd bydd yn rhaid i chi gwblhau ein rhaglen sefydlu. Bydd hyn yn eich galluogi i gael yr ymarfer gorau ac yn sicrhau eich bod yn hyderus yn defnyddio ein holl offer ffitrwydd.

Rydym ar agor yn ystod yr amseroedd canlynol:

DiwrnodAmser
Dydd Llun 6.00am i 8.00pm
Dydd Mawrth 6.00am i 8.00pm
Dydd Mercher 6.00am i 8.00pm
Dydd Iau 6.00am i 8.00pm
Dydd Gwener   6.00am i 8.00pm
Dydd Sadwrn 8.00am i 1.00pm
Dydd Sul 8.00am i 1.00pm

 

Nodwch:

Cyn defnyddio unrhyw un o’n Hystafelloedd Ffitrwydd bydd gofyn i chi lenwi holiadur parodrwydd cyn gwneud ymarfer corff. Bydd gofyn i chi hefyd gael sesiwn sefydlu lawn yn y gampfa gydag aelod o’n tîm ffitrwydd.

Rydym yn rhedeg crèche yng nghanolfan hamdden Cyffordd Llandudno i helpu gyda gofal plant wrth i chi wneud ymarfer corff. I wybod mwy ewch i’n tudalen gwe crèche.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy