Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ystafell Ffitrwydd Canolfan Nofio Llandudno


Summary (optional)
start content


Wedi ei lleoli ar y llawr cyntaf (mae gennym lifft ar gyfer y rhai a allai fod ei angen), mae ein hystafell ffitrwydd wedi agor ers ychydig o flynyddoedd yn unig ac mae’r holl offer y byddech yn disgwyl ei weld mewn campfa fodern i’w cael yno.

Mae ein holl beiriannau rhedeg a seiclo yn wynebu ffenestr enfawr wedi’i thintio sy'n edrych dros brysurdeb Llandudno, gan roi golygfeydd gwych i chi tra byddwch yn gwneud ymarfer corff. Mae gennym hefyd amrywiaeth eang o beiriannau pwysau a fydd yn ffurfhau a diffinio eich corff yn ogystal â chryfhau cyhyrau.

Yn driw i’n gweledigaeth o ‘wella iechyd, gwella bywydau’, fe welwch fod 80% o'n cyfarpar yn cydymffurfio â’r DGA (Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd), ac mae ein tîm ffitrwydd tra chymwysedig yn angerddol ynghylch sicrhau bod pob un o'n haelodau yn cael y gorau o'u hymarfer corff.

Mae ein horiau agor fel a ganlyn:

DiwrnodAmser
Dydd Llun 06:00 - 21:30
Dydd Mawrth 06:00 - 21:00
Dydd Mercher 06:00 - 21:30
Dydd Iau 06:00 - 21:00
Dydd Gwener 06:00 - 20:30
Dydd Sadwrn 08:00 - 16:00
Dydd Sul 09:00 - 16:00


Noder:

Cyn defnyddio unrhyw un o’n Hystafelloedd Ffitrwydd bydd gofyn i chi lenwi PAR-Q (holiadur parodrwydd cyn gwneud ymarfer corff), a bydd gofyn i chi hefyd gael sesiwn sefydlu lawn yn y gampfa gydag aelod o’n tîm ffitrwydd.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy