Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ystafell Ffitrwydd Canolfan Nofio Llandudno


Summary (optional)
start content

 

Mae gan ein ystafell ffitrwydd yr holl offer y byddech yn disgwyl ei weld mewn campfa fodern.

Mae ein holl beiriannau rhedeg a seiclo yn wynebu ffenestr enfawr wedi’i thintio sy'n edrych dros brysurdeb Llandudno, gan roi golygfeydd gwych i chi tra byddwch yn gwneud ymarfer corff. Mae gennym hefyd amrywiaeth eang o beiriannau pwysau a fydd yn ffurfhau a diffinio eich corff yn ogystal â chryfhau cyhyrau.

Mae 80% o'n cyfarpar yn cydymffurfio â’r DGA (Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd).

Mae ein tîm ffitrwydd tra chymwysedig yn angerddol ynghylch sicrhau bod pob un o'n haelodau yn cael y gorau o'u hymarfer corff.

Noder:

Cyn defnyddio unrhyw un o’n Hystafelloedd Ffitrwydd bydd gofyn i chi lenwi PAR-Q (holiadur parodrwydd cyn gwneud ymarfer corff), a bydd gofyn i chi hefyd gael sesiwn gynefino lawn yn y gampfa gydag aelod o’n tîm ffitrwydd.

end content