Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Taith Gerdded Llandudno


Summary (optional)
Bob dydd Iau o Ganolfan Nofio Llandudno, cyfarfod am 11.20am a gadael am 11.30am.
start content
  • Ein man cyfarfod yw’r fynedfa i Ganolfan Nofio Llandudno, ac o’r fan yma byddwn yn cerdded yn hamddenol am ychydig dan awr.
  • Mae’r llwybr yn un gwastad, felly mae’n addas i gadeiriau olwyn ac unrhyw un â phroblemau symudedd.
  • Mae croeso i chi ymuno â ni am ran o’r daith os nad ydych yn teimlo y gallwch ymdopi â’r pellter llawn.
  • Mae croeso i bawb, gan gynnwys pramiau, cerddwyr Nordig ac unrhyw un sy'n awyddus i wella eu hiechyd a'u ffitrwydd.
  • Dewch â digon o ddiod a gwisgwch esgidiau addas.
  • Byddwn yn cerdded beth bynnag fo'r tywydd, felly peidiwch â gadael i'r glaw eich stopio!
  • Mae ein arweinydd cerdded, Dr Vicky Marginson hefyd wrth law i roi cyngor i chi ar bob agwedd ar iechyd a lles, gan gynnwys cynlluniau diet a gweithgarwch corfforol.

Mwy o wybodaeth

end content