Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Caeau Hoci


Summary (optional)
start content

Mae gan Gonwy nifer o gaeau hoci wedi’u lleoli mewn gwahanol ganolfannau hamdden ar draws y sir.

Canolfan Hamdden Colwyn 1 x cae hoci pob tywydd maint llawn.

Canolfan Hamdden John Bright 1 x cae pob tywydd maint llawn ac 1 x cae hoci pob tywydd ¾ maint. Mae Clwb Hoci Llandudno yn gweithredu o’r ganolfan hon.

Canolfan Chwaraeon Ysgol Aberconwy 1 x cae hoci pob tywydd maint llawn.

Mae’r caeau uchod ar gael gyda’r nos ac ar benwythnosau yn unig, ac mae llifoleuadau i'w defnyddio yn ystod y misoedd tywyll.

Mae Offer Hoci ar gael i'w ddefnyddio gan y cyhoedd yn rhai o'n canolfannau.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content