Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Wal Ddringo Cyffordd


Summary (optional)
start content

Mae dringo yn gamp a fydd yn datblygu ffitrwydd corfforol oedolion a phlant, cryfder a chydbwysedd ac mae’n magu hyder, ymddiriedaeth a sgiliau gwaith tîm. Rydym yn cynnal:

  • Clybiau Dringo (5 oed a hŷn o £6.50)
  • Hyfforddiant preifat (uchafswm o 2 o bobl o £25 yr awr)
  • Partïon Pen-blwydd Dringo (o £25 yr awr a £3 y pen)
  • Partïon pen-blwydd Dringo a Thwneli (o £25 £5 y pen)
  • Ar agor i’r cyhoedd wrth archebu lle o flaen llaw yn unig

Mae’r Wal Ddringo yn cael ei chynnal yn breifat gan Andy Sutcliffe.

Rhaid archebu lle.

Cysylltwch ag Andrew Paul Sutcliffe yn uniongyrchol:


Sylwch mai hon yw’r unig ffordd i archebu lle ar gyfer y wal ddringo a’r sesiynau sydd ar gael. Sylwch nad oes bob amser Aelod o Staff y Wal Ddringo ar y safle, ac ni all Staff Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno archebu sesiynau.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy