Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Crèche


Summary (optional)
start content

Ydi gofal plant yn eich rhwystro chi rhag mynychu dosbarth ffitrwydd neu wneud sesiwn yn y gampfa?

Mae gan ganolfannau hamdden Colwyn a Chyffordd Llandudno yr union beth i chi, gan gynnig meithrinfa* ffantastig sy'n darparu amgylchedd llawn hwyl lle gall eich plentyn dderbyn gofal tra byddwch chi’n cael mymryn o amser i chi’ch hun.

Mae ein tîm o staff cymwys iawn yn rhedeg ein meithrinfa i'r safon uchaf; gan hyrwyddo datblygiad cymdeithasol, corfforol a deallusol trwy ddefnyddio ein hamrywiaeth eang o ddeunyddiau ac offer, ac wrth gwrs dewis gwych o deganau!

Mae ein agor crèche oriau fel a ganlyn:

Oherwydd cymarebau staff / plentyn, gall y meithrinfeydd fod yn brysur weithiau, felly fe'ch cynghorir i archebu sesiwn eich plentyn ymlaen llaw. I archebu lle yn y crèche, cysylltwch â’r ganolfan hamdden unigol. Ar gyfer Colwyn, ffoniwch 01492 577900, a'r rhif i ffonio Cyffordd Llandudno yw 01492 577925.

*Mae'n rhaid i rieni / gwarcheidwaid aros o fewn y ganolfan hamdden am sesiwn feithrinfa gyfan y plentyn. Darparwch luniaeth, clytiau a hancesi gwlyb os oes angen.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy