Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Disgo Esgidiau Rolio Nos Wener


Summary (optional)
Roc a Rolio Conwy - ymunwch yn yr hwyl bob nos Wener yng Nghanolfan Hamdden Cyffordd Llandudno.
start content

Disgo ar esgidiau sglefrio! Dawnsiwch i gymysgedd o ganeuon y siartiau a hen ganeuon, bob nos Wener - Croeso i bobl o bob oed!

  • Dyddiad: Bob dydd Gwener
  • Amser: 17.15 – 18.45
  • Lleoliad: Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno
  • Grŵp oedran: Pob oedran cyn belled â bod yr esgidiau sglefrio’n ffitio! 
  • Esgidiau sglefrio ar gael i’w llogi: Maint plentyn 8 - maint 12 oedolyn
  • Cost: £4.75, a £1 i logi esgidiau sglefrio
  • Dillad Arbennig: Unrhyw beth cyfforddus / dillad disgo!
  • Archebu ymlaen llaw: Cynghorir chi i wneud

I gael rhagor o fanylion cysylltwch â:

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy