Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sesiynau chwarae meddal


Summary (optional)
Cyflwynwch eich un bach chi i fyd braf chwarae meddal a’u gwylio nhw’n gwneud ffrindiau newydd a chael llawer o hwyl. Mae hefyd yn gyfle gwych i Famau a Thadau wneud ffrindiau newydd a chyfnewid awgrymiadau rhianta!
start content

Byddwch yn dod o hyd i nifer o *sesiynau dan oruchwyliaeth yn y canolfannau hamdden canlynol:

  • Abergele - Dydd Sul 09:30 - 10:30
  • Dyffryn Conwy - Dydd Sadwrn 09:50 – 10:50
  • Cyffordd Llandudno - Dydd Mawrth 9:30 - 10:15 ac eto 10:30 -11:15, Dydd Gwener 11:15 – 12:00. £2.35 am 45 munud.
  • John Bright -  Dydd Sadwrn 10:00 - 11:00 ac eto 11:00 -12:00. £3.05 am 60 munud.

 Gwybodaeth i rieni

  • Yn nodweddiadol ym mhob sesiwn byddwch yn dod o hyd i ardal fawr â matiau gyda gwahanol deganau, pwll peli a chastell neidio.
  • Weithiau mae’n ddoeth archebu, yn enwedig yn ystod gwyliau'r ysgol.
  • Nid yw lluniaeth yn cael ei ddarparu, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â diod i’ch plentyn.
  • Mae rhai canolfannau yn cynnig diodydd poeth / oer trwy beiriannau gwerthu ar y safle**

*Mae'n ofynnol i rieni / gwarcheidwaid aros gyda'u plant bob amser.
*Nid yw diodydd poeth yn cael eu caniatáu yn y neuaddau.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy