Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cyrtiau Sboncen


Summary (optional)
start content

Mae ein cyrtiau sboncen wedi eu lleoli yn y canolfannau hamdden a ganlyn:

Canolfan Hamdden John Bright 2 x gwrt â chefn gwydr gyda wal symudol er mwyn caniatáu ar gyfer gemau dyblau.

Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno 2 x gwrt â chefn gwydr. Mae cynghrair sboncen yn rhedeg o’r ganolfan hamdden hon. I ymuno, neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r dderbynfa.

Mae peli sboncen ar gael i'w prynu, ac mae racedi ar gael i'r cyhoedd eu defnyddio yn y rhan fwyaf o'n canolfannau.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy