Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwersyll Tennis Haf 2017 Canolfan Tennis JAB


Summary (optional)
Gwersylloedd Tennis yn cael eu cynnal yn y Ganolfan Tennis yr Haf hwn ym mis Awst am 3 wythnos a Lleoliadau Awyr Agored yn sir Conwy Gorffennaf ac Awst. Ffordd wych o gyflwyno Tennis i blant mewn awyrgylch hwyliog a chyfeillgar.
start content
 • Gwersylloedd ar ddydd Mawrth, Mercher ac Iau 10.00 - 12.00 (4 - 7 oed), 10.00 - 15.00 (8+, dewch â chinio pecyn).
 • Dyddiadau: 1 - 3 Awst, 15 - 17 Awst a 22 - 24 Awst 2017.
 • Cost: Y 3 diwrnod llawn bob wythnos £30, y 3 bore bob wythnos £15

Amseroedd Allgymorth

 • 10.00 - 12.00 canol dydd i blant 4 - 7 oed a 10.00 - 15.00 i blant 8+
 • Llecyn Gemau Amlddefnydd Llysfaen - 28 Gorffennaf, 31 Gorffennaf a 14 Awst
 • Cyrtiau Parc Bodlondeb, Conwy - 4 Awst, 7 Awst a 18 Awst
 • Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy - 27 Gorffennaf, 21 Awst a 25 Awst

Cost pob sesiwn ym mhob lleoliad o 10.00 - 15.00 £30. Pob sesiwn bore ym mhob lleoliad £15.

Pris un diwrnod £10, bore £5.

Sesiynau Allgymorth i Oedolion

 • 19.30 - 20.30
 • Llysfaen ar nos Iau 27 Gorffennaf - 14 Medi
 • Cyrtiau Parc Bodlondeb ar nos Fawrth 1 Awst - 12 Medi
 • Dyffryn Conwy ar 21 a 25 Awst
 • Cost £5.00 y sesiwn

Sesiynau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr cymwys ac achrededig LTA Talu wrth archebu ac am fwy o wybodaeth cysylltwch â: 01492 575685/ 575563 /64.

Bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu canslo os na fydd yna nifer digonol, archebwch yn fuan i osgoi cael eich siomi.

Sylwer bod y lleoliadau Awyr Agored yn dibynnu ar y tywydd.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content