Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cystadlaethau Oedolion


Summary (optional)
start content

Mae ein cystadleuaeth flynyddol ar gyfer oedolion yn digwydd ym mis Awst bob blwyddyn, ac mae'n agored i unrhyw un sydd yn chwarae tennis ar hyn o bryd. Bydd chwaraewyr o bob rhan o’r wlad yn dod i gystadlu yn y digwyddiad pwysig hwn, ac mae gwobrau ariannol i'w hennill.

Yn ogystal â'n cystadleuaeth flynyddol, rydym hefyd yn rhedeg y canlynol:

  • Cynghreiriau Senglau a Dyblau Mewnol, ar gyfer Dynion a Merched. Mae'r rhain yn cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn, ac maent fel arfer yn cynnwys chwaraewyr sy'n cymryd rhan yn ein sesiynau Hyfforddiant Tîm.
  • Cystadlaethau Taith Sir y Gaeaf. Yn ystod misoedd mwy tywyll, oer y gaeaf rydym yn cynnig y cyfle i chwaraewyr gystadlu yn y cystadlaethau hyn.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan Tennis James Alexander Barr.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy