Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cystadlaethau Iau


Summary (optional)
start content

Mae pob plentyn sy'n cymryd rhan yn ein Cyrsiau Tennis Mini yn cael y cyfle i gystadlu yn ein cystadlaethau ‘mewnol’.

Mae'r rhain yn cael eu cynnal bob 6 wythnos ac mae'r pwyslais ar ddatblygu.

Yn ogystal â'n cystadlaethau ein hunain, rydym hefyd yn cynnal cystadlaethau mewn partneriaeth â Tennis Cymru. Mae hyn yn rhoi cyfle i blant gystadlu yn erbyn plant eraill o Glybiau Tennis eraill ac mae'n ffordd wych o ysbrydoli chwaraewyr tennis ifanc. Mae croeso i rieni fynychu'r cystadlaethau hyn.

Cystadleuaeth Tennis Ysgolion Conwy

Bob blwyddyn, mae ysgolion yn cael eu gwahodd i anfon timau o chwaraewyr sy'n dangos diddordeb mewn Tennis. Gall y plant hyn eisoes fod yn rhan o'n sesiynau Tennis Mini, neu fynychu clwb lleol arall, fodd bynnag, gallant hefyd fod wedi eu darganfod trwy'r ysgol yn unig.

Dylai pob ysgol fod yn cynnig rhyw fath o ddarpariaeth tennis mewn partneriaeth â chlwb lleol neu gyda chymorth Swyddog Datblygu Tennis y Sir. Os nad yw ysgol eich plentyn yn cymryd rhan mewn cystadlaethau Tennis Ysgolion Conwy ar hyn o bryd, cysylltwch â'n Swyddog Datblygu Tennis, Robella Whitehall 01492 577923, neu siaradwch â'r Pennaeth yn ysgol eich plentyn.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy