Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Hamdden, Chwaraeon ac Iechyd Chwaraeon a Ffitrwydd Chwaraeon raced Tennis Gweithgareddau a Chyrsiau Tennis ar gyfer plant Iau

Gweithgareddau a Chyrsiau Tennis ar gyfer plant Iau


Summary (optional)
start content

Mae Canolfan Tennis James Alexander Barr yn cynnig nifer o wahanol weithgareddau a chyrsiau, sy'n addas ar gyfer y dechreuwr, hyd at y chwaraewr brwd.

Ar gyfer ein chwaraewyr Iau, rydym yn cynnig:

Tennis Bach

Mae 4 lefel o Dennis Bach yn cynnig dull wedi'i deilwra i dennis ar sail oedran ac aeddfedrwydd corfforol.  Mae ein cyrsiau yn cael eu hanelu at blant rhwng 3 a 10 oed ac yn gyflwyniad gwych i dennis.

Mae sesiynau yn rhedeg fel a ganlyn yn ystod y tymor yn unig:

 • Glas 3-4 oed Dydd Llun 4pm - 5pm
 • Coch 4-8 oed Dydd Llun 5pm - 6pm
 • Oren 6-9 oed Dydd Llun 5pm - 6pm
 • Gwyrdd 8 - 10 oed Dydd Mawrth  5pm - 6pm

Datblygu Tennis Bach

 • Mae'r grwpiau gwahoddiad hyn yn cael eu cynnig i blant sy'n gallu cynnal ‘rali tennis’ ac sy’n dangos potensial mewn athletau a chydsymud llaw / llygad.
 • Maent yn cael eu cynnal mewn grwpiau llai gydag uchafswm o 6 chwaraewr.

Sesiynau Talu a Chwarae

 • Sesiwn hwyl, llawn mwynhad i chwaraewyr o bob lefel a gallu 5 - 8 oed
 • Bob dydd Gwener 4pm - 8pm

Datblygu Plant Iau

 • Mae'r sesiynau hyn yn canolbwyntio ar ddatblygu techneg ac yn cael eu hanelu at blant 10 oed a hŷn sydd eisoes yn chwarae tennis.
 • Bob dydd Mawrth rhwng 6pm - 7pm

Hamdden Iau

 • Mae'r sesiynau hyn yn rhoi pwyslais ar hwyl ac maent yn ddelfrydol ar gyfer plant 10 oed a hŷn sydd eisiau chwarae yn erbyn plant eraill o allu tebyg.
 • Bob dydd Mercher rhwng 6pm - 7pm

Sesiynau Anabledd

 • Mae'r sesiynau hyn yn cael eu cynnig i unrhyw un sydd ag anawsterau dysgu o unrhyw oed, ac mae'r pwyslais ar fwynhad! Anogir cyfranogwyr i gael hwyl ac i ddatblygu cydsymud law a llygad.
 • Bob dydd Iau rhwng 5pm - 6pm

Gwersi Preifat

 • Rydym yn cynnig y rhain naill ai fel gwersi unigol neu ar gyfer pâr o ddysgwyr.
 • I gael gwybodaeth am ein hyfforddwyr sydd ar gael a phrisiau, ffoniwch Canolfan Tennis James Alexander Barr.
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy