Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cyrsiau Tennis i Oedolion


Summary (optional)
start content

Oedolion sy’n gwella

 • Mae'r sesiynau hyn yn cael eu cynnig naill ai fel sesiwn i ddechreuwr neu sesiwn uwch.
 • Mae ein sesiwn i ddechreuwyr yn digwydd ar ddydd Gwener rhwng 8pm - 9pm ac mae wedi ei hanelu at unrhyw un sydd yn newydd efallai i dennis neu nad yw’n chwarae ar unrhyw lefel benodol.
 • Mae ein sesiwn uwch yn digwydd ar ddydd Mercher rhwng 7pm - 8pm ac mae'n rhoi cyfle i chwaraewyr wella eu techneg a’u tactegau gêm.

Tennis Cardio

 • Mae'r sesiynau hyn yn cyfuno cyfres o ymarferion sy'n seiliedig ar dennis gydag ymarfer corff cardiofasgwlaidd gan arwain at ymarfer corff cyflym, sy’n gwneud i’ch calon bwmpio.
 • Dydd Sadwrn 10am - 11am

Sesiynau Anabledd

 • Mae'r sesiynau hyn yn cael eu cynnig i unrhyw un sydd ag anawsterau dysgu o unrhyw oed, ac mae'r pwyslais ar fwynhad! Anogir cyfranogwyr i gael hwyl ac i ddatblygu cydsymud law a llygad.
 • Bob dydd Iau rhwng 5pm - 6pm

Sesiynau Cymdeithasol

 • Mae hyd at 12 lle ar gael ar y tro, mae ein sesiynau cymdeithasol wedi eu hanelu at y rhai sy'n chwarae ar lefel ganolradd, gan roi cyfle i chwaraewyr chwarae yn erbyn chwaraewyr eraill o'r un gallu.
 • Dydd Llun 10am - 12pm a Dydd Gwener 11am – 1pm
 • Mae'r sesiynau hyn yn eithriadol o boblogaidd ac ar hyn o bryd mae gennym restr aros.

Sesiynau Talu a Chwarae

 • Sesiynau 2 awr wedi’u rhannu'n 1 awr o hyfforddiant ac yna awr o chwarae yn erbyn chwaraewr arall. Mae croeso i bob chwaraewr safonol ac nid oes angen dod â phartner.
 • Dydd Llun 10am - 12pm, Dydd Iau 10am - 12pm (dechreuwyr) a Dydd Gwener 11am – 1pm

Gwersi Preifat

 • Rydym yn cynnig y rhain naill ai fel gwersi unigol neu ar gyfer pâr o ddysgwyr. I gael gwybodaeth am ein hyfforddwyr sydd ar gael a phrisiau, ffoniwch Canolfan Tennis James Alexander Barr

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy