Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 18 Medi

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyrtiau Tennis


Summary (optional)
start content

Mae ein cyrtiau tennis wedi eu lleoli yng Nghanolfan Tennis James Alexander Barr. Yma fe welwch y canlynol:

 • 2 x gwrt tennis dan do maint llawn. Mae'r ddau yn cynnwys lloriau acrylig, safon twrnamaint gan eu gwneud yn addas ar gyfer chwarae cystadleuol ac o safon uchel.
 • Mae’r haul yn darparu golau yn ystod y dydd trwy ein to lled-dryloyw, ac yn ystod y nos a misoedd tywyll y gaeaf mae gennym lifoleuadau dan do.
 • 4 x cwrt tennis awyr agored maint llawn
 • Mae ein holl gyrtiau awyr agored yn cynnwys wyneb concrid a llifoleuadau* ar gyfer misoedd tywyllach y gaeaf.
 • Mae ein cyrtiau wedi eu hamgylchynu gan ffens uchel gan alluogi chwarae hyd yn oed ar ddiwrnod gwyntog.

  Codir tâl ychwanegol ar gyfer cyrtiau sy’n defnyddio'r llifoleuadau.

Mae gennym hefyd nifer o gyrtiau tennis wedi’u lleoli o fewn y parciau canlynol:

 • Parc Pentre Mawr
 • Parc Min y Don
 • Parc Rhos
 • Bodlondeb

Mae'r cyrtiau yn rhad ac am ddim i’w defnyddio drwy gydol y flwyddyn, ond nid ydynt yn destun yr un lefel o gynnal a chadw fel y rhai yn Canolfan Tennis James Alexander Barr

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy